Historier

Håp midt i tørken

I Somalia har regnet uteblitt i fire år på rad i de mest utsatte regionene i Somalia. Den siste regnsesongen i april og mai sviktet også. Over 5,4 millioner mennesker vil ha behov for humanitær assistanse i år, ifølge FN.

Den store forskjellen

I alle år måtte de 55.000 innbyggerne klare seg på forurenset myrvann, og sykdommene florerte. I fire år har Kirkens Nødhjelp renset vannet, før man endelig fant vann i vår.

Byggjer landet – igjen

Svake hus ein ny risiko for dei som no vender tilbake til Syria, åtte år etter at borgarkrigen braut ut. Kirkens Nødhjelp og lokale aktørar sørger no for at dei har trygge hus å bu i.