— Kun det beste er godt nok

Rent vann er det første og største behovet i enhver katastrofesituasjon. Kirkens Nødhjelp har gjort det til sin stolthet å være i verdensklasse på vann. Og vi har fagfolk som vet hvordan.

 Internflyktningene i Don Bosco-leiren utenfor  hovedstaden Juba har rikelig med rent vann å drikke  takket være Kirkens Nødhjelps innsats.  Foto: Paul Jeffrey/NCA/ACT
Internflyktningene i Don Bosco-leiren utenfor hovedstaden Juba har rikelig med rent vann å drikke takket være Kirkens Nødhjelps innsats. Foto: Paul Jeffrey/NCA/ACT

Paulus Yoseph er utdannet "environmental health officer" og jobber til daglig ved Kirkens Nødhjelps Etiopia-kontor i Addis Abeba. Han ble sekondert til Sør-Sudan for å forsterke katastrofeinnsatsen vår i landet, og han jobber nå hver dag med å foreta vannanalyser for å sikre at vannet vi leverer til konfliktrammede i Sør-Sudan er av beste kvalitet.

Kreativ problemløsning

Jobben krever at Paulos Yoseph også er ekspert i kreativ problemløsning. Ingen kontekst er lik, og han må ofte finne nye veier.

Paulos Yoseph er Kirkens Nødhjelps vannkvalitetsekspert. Til vanlig jobber han i hjemlandet Etiopia. For tiden er han utplassert i Sør-Sudan for å bidra med nødhjelpsinnsatsen. Foto: NCA Sør-Sudan
Paulos Yoseph er Kirkens Nødhjelps vannkvalitetsekspert. Til vanlig jobber han i hjemlandet Etiopia. For tiden er han utplassert i Sør-Sudan for å bidra med nødhjelpsinnsatsen. Foto: NCA Sør-Sudan

– Jeg har en metode jeg alltid følger. Når en gruppe flyktninger har slått seg ned i et nytt område og jeg skal se om de trenger hjelp med vannforsyningen, må jeg først se hvilke drikkevannkilder som finnes fra før av. Det kan være en elv eller en gammel vannpumpe i området. Er mengden nok for den nye befolkningen, og er vannkilden tilgjengelig for alle? Så gjør jeg mikrobiologiske tester for å se om vannet er trygt eller ikke, forteller han.

Yoseph vurderer også lokalområdet og folks vaner. Gjør man fra seg under åpen himmel, eller har man latriner? Er det insekter som bærer sykdommer? Mangler lokalbefolkningen også tilgang til vann? Alt av nyttig informasjon samles før vi beslutter hva slags vannløsning vi skal velge.

– Jeg blir veldig glad hvis vi klarer oss med å reparere gamle brønner, så vi slipper å bygge nye. Men mange steder må vi bore nye hull i bakken, og det kan ta tid å få utstyret på plass, så vi må lage overgangsløsninger som også holder kvalitetsmål. Vann må kanskje kjøres inn i en periode, og da må vi som regel tilsette klor for å drepe bakterier. Også her må jeg teste kvaliteten, for å være helt trygg på at vannet er godt nok, sier Yoseph.

En kontinuerlig jobb

Paulos Yoseph er bare innom hovedstaden for å sjekke e-post og hente utstyr. I morgen skal han sette seg i bilen igjen for å ta nye prøver fra brønnene som Kirkens Nødhjelp nylig har reparert i den kriserammede byen Nimule sør i landet. Arbeidet med vannkvalitet er et arbeid som må gjentas med jevne mellomrom, for å sikre helsen til de som drikker og vasker sine spedbarn i vannet vi leverer.

– De som tror jobben er ferdig når vannkilden er etablert og folk har fått nok vann å drikke, lage mat med og bade i, de tar feil. Det er da den virkelige jobben begynner. Jobben som sikrer at vannkvaliteten opprettholdes over tid. Derfor utdanner vi lokale mennesker i vedlikeholdsteknikker, så de kan klare seg lenger uten hjelp utenfra. En god brønn er en brønn som ikke bare leverer rent vann, men som lokalbefolkningen føler et eierskap til, og jobber for å holde i stand selv, smiler Paulos Yoseph.

Slik jobber vi i flyktningeleiren Don Bosco i Juba, Sør-Sudan:

1.

Flyktninger begynner å samle seg i et område utenfor hovedstaden Juba. Her er det langt til nærmeste vannkilde. Flyktningene trenger sin egen kilde.

 

2.

Kirkens Nødhjelp vurderer antall mennesker og ser an lokalmiljøet. For å dekke de umiddelbare behovene til flyktningene setter vi opp en tank med kapasitet til å forsyne 450 mennesker med 20 liter vann daglig. Vi engasjerer et lokalt drikkevannsselskap som kjører inn daglig og fyller tanken.

 

3.

Drikkevannet kommer fra Nilen. Siden veldig mange av Jubas innbyggere drikker dette vannet til daglig, velger vi å behandle vann, blant annet med klor, for å sikre at vannet er helt trygt å drikke.

 

4.

Vannet er nå 100 prosent trygt, men kjøring er dyrt og grunnvannet er av bedre kvalitet. Kirkens Nødhjelp setter derfor i gang med å bore to brønner, en til flyktningene og en til lokalbefolkningen i nærmiljøet. Slik får alle varig tilgang til trygt drikkevann.

 

5.

Når brønnene er på plass, gir vi opplæring i vedlikehold til en gruppe med demokratisk valgte leirbeboere som skal stå for den daglige driften av brønnen. Lokale myndigheter informeres om brønnene og kan kontaktes ved større problemer eller vedlikeholdsbehov. Slik står befolkningen selv ansvarlig for å holde sin egen brønn i gang.

 

6.

Kirkens Nødhjelp gjennomfører kontroll med jevne mellomrom for å sikre at vannforsyningen fremdeles møter etterspørselen og at vannkvaliteten fremdeles er på topp.

 

 

Din støtte er viktig

Din støtte gjør at vi kan nå ut til enda flere mennesker med nødhjelp. Ønsker du å støtte arbeidet vårt, kan du gi en gave i skjemaet under eller les mer om vårt nødhjelpsarbeid i Sør-Sudan.

Gi en gave

Din støtte går der behovet er størst

Du kan gi uten å fylle ut opplysninger om deg selv, men legg gjerne inn e-postadresse og telefonnummer om vi kan få lov å kontakte deg av og til, for eksempel de gangene vi trenger akutt hjelp.

Gaven din kan gi 250 kr er nok til å gi 1 person personer varig tilgang til rent vann hver måned
Akkurat nå er behovene for nødhjelp akutte i