Kirkens Nødhjelps blogg

Et av Kirkens Nødhjelps landbruksprosjekt i Tanzania.
I fremtiden må jordbruksarealer utnyttes mye mer effektivt enn i dag for å utrydde sult innen 2030. Vi må klare å produsere mer mat uten å bruke større jordbruksareal.