Kirkens Nødhjelps blogg

20 år gamle Besha Kedir i Gigesa i Etiopia med Rabira. Her er hun på klinikken som støttes av Kirkens Nødhjelp. FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp
Hvert fjerde barn som dør før fylte fem år kommer fra Nigeria, Kongo og Etiopia. Er kampen mot barnedødeligheten langt på vei vunnet, eller er det en falsk fortelling om en fenomenal fremgang?