Kirkens Nødhjelps blogg

Bli stjerna av bærekraftsmålene Erna!

Verden er i endring, og det er også norsk bistand. Regjeringen legger opp til at norsk bistand i fremtiden skal være tett knyttet opp til bekjempelsen av terror, flukt og et ustabilt Europa. Men, Erna, du må ikke glemme at bistanden egentlig er ment til å bekjempe fattigdom.

Erna Solberg på besøk til Nkhoma College of Nursing and Midwifery som Kirkens Nødhjelp støtter i Malawi.

I afrikanske storbyer skyter høye glassbygninger opp. Bilene blir større og det er grunn til å være optimist.

Likevel kan fattigdommen en time utenfor byen være akkurat like stor. Kampen mot fattigdom går nemlig ikke over av seg selv. Det er fortsatt 800 millioner mennesker som sulter, og vi må vi ikke slutte å kjempe mot fattigdommen. Det er den som holder mennesker i lenker.

Kronprinsen sa ved århundreskiftet at vi er den første generasjonen som kan oppleve en verden uten ekstrem fattigdom.

Erna sitter med gullkortet

Nå har vi fått gullkortet. Kortet er delt ut av FN og heter «Bærekraftsmålene». Målene følger de suksessfulle tusenårsmålene, og skal gjelde alle land i verden frem til 2030. I Sverige og Danmark har de laget forpliktende tiltaksplaner og smykket dem med kronprinsessers velsignelse, mens de i Norge foreløpig er lunkne.

Men med lunkenhet kommer vi ingen vei.

Vår statsminister, Erna Solberg, er utpekt av FN til å være med i en pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Hva skal bli ditt politiske testamente, statsminister?

Jeg vil utfordre deg til å ta ledelsen også i det norske arbeidet med bærekraftsmålene.

Velg kampen mot fattigdom! Et viktigere testament finnes ikke.

Mer stabilisering enn fattigdomsbekjempelse

Om noen få måneder kommer det en strategi på såkalte sårbare stater fra Utenriksdepartementet.

Strategien er tett knyttet til vår egen norske sikkerhet, og jeg vil foreløpig kalle den for en stabiliseringsstrategi, mer enn en sårbarhetsstrategi.

Vi omtaler det uformelt som «UDs nye bistandskart»; nemlig et bredt belte av land fra Mali, gjennom Sahel, til Midt-Østen og Syria, og videre til Afghanistan og Pakistan.

«UDs nye bistandskart»

Det er absolutt ikke vanskelig å se og forstå grunnen til at man ønsker en økt innsats i disse sårbare landene, for det er både akutte og langsiktige utfordringer her. 

Bare Syria og Sør-Sudan alene kjenner vi som to store og tunge katastrofer.  

Likevel; foreløpig ser det ut til at den nye strategien er koblet tett opp til terror, krig og destabilseringen av Europa. Inkludert flyktningestrømmen både i og rundt Europa. 

Bistanden skal ikke betale for alt

Jeg vil tro at denne strategien er koblet til de fleste kapitlene på bistandsbudsjettet, men mener at de temaene som er nevnt ovenfor ikke er noe som bistanden automatisk skal betale for. 

Som sagt vil jeg kalle regjeringens sårbarhetsstrategi mer for en stabiliseringsstrategi.

Sårbarhet er nemlig langt mer enn bare fravær av krig, og å unngå at flyktninger reiser mot Europa. Sårbarhet er også livet i skyggen bak de store glassbygningene i de afrikanske storbyene.

For bak de glassbygningene er livet fortsatt omtrent det samme, og det er der bistanden fortsatt må spille en rolle. Men da en ny, moderne og innovativ bistand. 

Når vi nå ser at stadig flere politikkområder presser seg inn på bistandsbudsjettet, så må vi holde fast ved noe viktig: At bistandens mål må være kampen mot fattigdom, ikke vår egen sikkerhet.

Dersom vi ikke klarer å følge opp bærekraftsmålene, taper vi den kampen. 

Bruk gullkortet Erna! Bli stjerna av bærekraftsmålene. 

 

Del innlegget

 
Facebook