Kirkens Nødhjelps blogg

Det er nå Afghanistan virkelig trenger oss

Det er mørkere enn på lenge i Afghanistan. 15 år med militær innsats, og milliarder av kroner skapte ikke fred. Norge er nå forpliktet til å følge opp sin innsats i Afghanistan – også uten våpen.

Kvinner bærer deres ferdigvaskede kjøkkenutstyr den to kilometer lange veien hjem i Bayman-provinsen.

I Kabuls gater snakker man ikke om noen nyvunnet fred eller økonomisk vekst i dag. Man snakker mer om hvordan man kan komme seg bort. Til Europa, kanskje til Norge? Taliban truer fortsatt, og mangelen på jobbutsikter preger hverdagen. Det er mørkere enn det har vært på lenge, selv etter 15 år med militær innsats fra Norge og våre allierte.

Våre kollegaer i Kabul forteller om en situasjon som er verre enn da ISAF-styrkene fra Nato gikk inn i Afghanistan i 2001. Taliban kontrollerer mer av landet enn de har gjort før. Den utrygge situasjonen påvirker den humanitære situasjonen, og de økonomiske utsiktene har gått fra vondt til verre. Og tilbaketrekningen av Nato-styrkene har gjort det synlig for alle at Afghanistan ikke var klare til å ta over ansvaret for sikkerheten i landet, slik det ble påstått da Nato takket for seg.

Som en del av Natos styrker, så var også norske soldater på bakken i Afghanistan. Det er derfor vår moralske forpliktelse å følge opp innsatsen i landet. Vi må bidra til forsoning på lokalt nivå, og vi må sørge for at vår bistand til landet er preget av kontinuitet og forutsigbarhet. Vi må ikke flytte rundt på budsjettposter og gjøre for store omprioriteringer i bistanden, men derimot bygge videre på det grunnlaget som har blitt lagt de siste tiårene. Vi forventer at den norske regjeringen støtter oss i denne tankegangen.

Våpen bygger ikke fred

Vi kan alltids diskutere alt det som ligger bak oss, og om det var riktig eller galt å sende soldater til Afghanistan for 15 år siden. Men det vi vet - både da og nå - er at våpen alene bygger aldri fred. Og selv om mye ser mørkt ut i Afghanistan i dag, så vet vi også at fredshåpet ikke er helt borte.

Fred skapes ikke av utenlandske politikere eller soldater, og det skapes ikke i maktens korridorer alene. Fred bygges innenfra og nedenfra. Grunnlaget for fred blir skapt på travle markedsdager i storbyen, i åkrene på landsbygda og etter bønnen i moskeen. Om man bare kjemper mot det onde, uten å dyrke det gode, så kommer vi ingen vei.

Ikke råd til å la være å prøve

Vi i Kirkens Nødhjelp har lang erfaring fra Afghanistan. Vi var der da Sovjetunionen drev krig i landet, vi var der før NATO sendte sine uniformskledde, vi er der i dag, og vi kommer til å være der i fremtiden. Siden midten av 90-tallet har vi drevet med langsiktig bistand i landet, fordi vi vet at det nytter. Gjennom et bredt utviklingsarbeid har det også vært mulig å bidra til fredsbygging mellom ulike grupper på lokalt nivå i Afghanistan.

Det er lite vi vet om Afghanistans fremtid, men det vi kan være sikre på er at det vil ta lang tid før alle grupper i landet vil kunne si at de føler seg trygge, og at de lever et verdig liv der både jenter og gutter har lik tilgang til utdanning. Slike mål oppnår man ikke over natten i et land som har vært preget av brutte løfter, mistillit og krig i flere tiår.

Vi tror det er mulig å oppnå fred i Afghanistan, og vi har ikke råd til å la være å prøve.

Fattigdomskamp er fredskamp

Fredsbygging trenger et godt fundament, og det blir skapt i sivilsamfunnet. Ingenting av det som skjer på politisk nivå har noen verdi uten forankring i det afghanske folk. Å kjempe mot urettferdige strukturer, og å nedkjempe fattigdom og korrupsjon er avgjørende bidrag i kampen mot radikalisering. Og klarer vi å stoppe radikaliseringen, så vil også terroristene slite med å finne støtte.

Kirkens Nødhjelp jobber derfor med fredsbygging på lokalt nivå, og gjennom religiøse aktører. Vi støtter kvinners rettigheter, vi sikrer flere folk tilgang til vann og elektrisitet, og vi gir undervisning til folk som trenger det.

Fatima (38) vasker klær med et vannsystem støttet av Kirkens Nødhjelp. Foto: Jim Holmes / Kirkens Nødhjelp

Må vise støtte

Når vi hører om Afghanistan er det ofte lidelsene og utfordringene som havner i fokus. Men vi mener det er viktig at vi også løfter fram de gode kreftene som rører seg i dette naturskjønne landet. Disse gode kreftene har flere ganger følt seg lammet av feige terrorangrep, grenseløs urettferdighet og stridende fronter. Men disse kreftene spiller en viktig rolle, og derfor trenger de vår støtte.

Langsiktighet er og forblir et nøkkelord i bistandsarbeidet i Afghanistan. Vi må ikke bare tenke på de kortsiktige humanitære behovene, men skynde oss langsomt. Det er den beste oppskriften for fred. Frykten for terror og ønsket om færre asylsøkere til Europa må ikke endre vår måte å tenke bistand. Det er afghanerne som må stå i sentrum for vårt arbeid i Afghanistan, ikke Vestens behov.

Det ligger mange hindringer og utfordringer i veien for utvikling og fred i Afghanistan. Og når disse hindringene en dag kommer, så må folket i Afghanistan vite at Norge støtter dem, også uten vår militærmakt. Ikke bare at vi støttet dem i går, men også i dag, i morgen og dagene etter der.

Dette innlegget stod på trykk i VG 06.06.2016

 

Del innlegget

 
Facebook