Kirkens Nødhjelps blogg

Hvorfor skal jeg betale skatt?

Panama Papers viser hvordan rikfolk og flernasjonale selskap velger ikke å bidra til fellesskapet. Da er det ikke rart at folk flest – særlig i utviklingsland – lurer på hvorfor de skal betale skatt. Bruk av skatteparadis er omdiskutert, men ikke alltid ulovlig. Likevel, det er en snikende gift som skaper korrupsjon, dreper lands sosiale kapital og gjør at folk vender staten ryggen. Det taper alle på.

Mange av dokumentene i Panama Papers har nå blitt søkbare. Alle kan finne ut hvem som har benyttet seg av Mossack Fonsecas tjenester i skatteparadiset Panama. Mange av deltakerne på skattefesten vil bli avslørt. Selskaper og enkeltpersoner som blir tatt vil forsøke å skjule seg bak jussens fikenblad. I lovens øyne har flertallet ikke gjort noe falt, men det er ikke alt som er lovlig som er moralsk gangbart.

It’s like the Star Wars scene: you have the tax dodgers in one corner, the arms dealers in another, the kleptocrats over here. There is also those using tax havens for money laundering, or fraud.
- Jame S. Henry, Seniorrådgiver Tax Justice Network

 

 

For enkeltpersoner med stor formue er det fristende, lovlig og lett å unngå beskatning. Det er likevel få som med stolthet står frem som skatteflyktninger. Derfor gjemmer de fleste seg bak anonymiserte postboksselskap.

Bedrifter understreker at de har et ansvar for å betale så lite skatt som mulig, for å øke inntektene til aksjonærene og dermed sikre sin konkurranseevne. Et absurd eksempel på denne logikken er Statkraft – heleid av staten Norge - som opprettet sin internbank i Belgia for å slippe å betale skatt til, ja nettopp: Norge.

Et annet populært forsvar som blir brukt er at verden er stor og vanskelig. Det er utallige grunner for å bruke tjenester og spisskompetansen som tilbys i finansmiljøer slik som Luxemburg, Sveits eller City of London. Og det er for så vidt et poeng – det kan være vanskelig å drive internasjonale selskap uten å bruke oversjøiske finanssentre - såkalte skatteparadis. Ulike land har ulike skatteregler, og for å unngå å betale skatt for samme inntekt til to ulike land, så må det navigeres nøye ved hjelp av komplisert mellomstatlig jus.

Likevel er vanlige folk eitrende sinna. Pussig!

Kan årsaken være at man velger de lovene som passer seg? I stedet for å følge loven, eller jobbe for at loven endres i det enkelte land, så setter man ulike lands lovgivning opp mot hverandre. Denne konkurransen skaper et kappløp mot lavere skatter, elendig regulering og økt hemmelighold. Store flernasjonale selskaper velger i dag hvor mye skatt de ønsker å betale. Google valgte å betale 2,4 prosent og Apple 2,3 prosent, Facebook betaler enda mindre – og listen er lang. Ifølge Oxfam, så har amerikanske selskap gjemt bort 1400 milliarder dollar i skatteparadis.

USA taper alene rundt 111 milliarder dollar i skatteinntekter årlig, og utviklingsland taper minst 100 milliarder dollar. Til tross for dette er selskaper avhengige av samfunnsgoder som en fungerende rettsstat og helse og utdanning. De vil bare ikke betale for det selv. Da er det ikke lett å betale restskatt med glede.

You are a company that says you ‘do no evil’. And I think that you do do evil.
- Margaret Hodge, leder for Public Accounts Committee i Storbrittania, om Google

 

Eva Joly har uttalt at skatteparadis korrumperer eliten, og det politiske systemet i mange utviklingsland. Når det er mulig å gjemme bort penger, så velger mange å gjøre det. Denne korrumperende kraften er en viktig grunn til at forvaltningen av verdifulle naturressurser ofte blir en forbannelse for en stat. I kombinasjon med de lovlige tilpasningene og elendige avtaler, så ender lite av overskuddet opp der ressursene blir tatt ut.

Eva Joly har lenge vært en aktiv stemme mot bruken av skatteparadiser. Foto: Wikimedia

Folk flest er ikke dumme. Hvorfor skal de betale skatt når flernasjonale selskap og rikfolk ikke gjør det? Dette er uten tvil en medvirkende årsak til at mange utviklingsland bare klarer å samle inn 12-20 prosent av brutto nasjonalprodukt i skatteinntekter mot over 30 prosent i OECD-området.

Konsekvensene for land som allerede ikke klarer å gi alle skolegang og et godt helsetilbud er umiddelbare. Ifølge Oxfam så er en tredjedel av Afrikas finansielle rikdom – 500 milliarder dollar – plassert i skatteparadis. Det gir rundt 14 milliarder dollar i tapte skatteinntekter. Ifølge Oxfam ville dette beløpet kunne betale for helsetjenester som kunne ha reddet livene til fire millioner barn, og gjort det mulig å ansette nok lærere til at alle afrikanske barn kunne gå på skolen.

Stater skal etter menneskerettighetene bruke maksimalt tilgjengelige ressurser for å sikre realiseringen av folks rettigheter, særlig de grunnleggende rettighetene. Om rike land gjennom sin lovgivning legger til rette for at det blir nesten umulig for fattige land å skattlegge selskap og enkeltpersoner, er de da medskyldige i brudd på menneskerettighetene? Hva med selskap som benytter seg av slik lovgiving? De velger tross alt hvilke lover de vil følge. Hva med enkeltpersonene som eier selskapene? Hvis hver enkelt stat ikke har makt til å endre systemet fritar det flernasjonale selskap for ansvar?

I think these government don’t really want to do much because their powerful backers, whether it is in the city of London, or on Wall Street, are fighting very, very hard to keep these loopholes open ... This is a system that has been created over time for the convenience of very rich and powerful people. There is no more direct example of how the rich and the powerful really control the levers of finance than these tax havens.
- Professor Jeffrey Sachs

 

 

 

 

 Professor Jeffrey Sachs. Foto:ITF

Professor Jeffrey Sachs. Foto:ITF

Når norske statsråder besøker utviklingsland tas bekjempelse av korrupsjon rutinemessig opp, men det spørs om det samme er tilfellet ved besøk til Sveits eller Storbritannia.

På torsdag er statsminister Erna Solberg på besøk hos Storbritannias statsminister David Cameron, der hun er invitert til et internasjonalt toppmøte mot korrupsjon. Da bør Solberg ta opp hvordan rike land som Storbritannia bidrar til korrupsjon. Verten Cameron har liten troverdighet dersom han ikke sørger for full åpenhet fra de mange skatteparadisene i det tidligere britiske imperiet. Et tiltak er særlig viktig – etablering av et offentlig og åpent register over hvem som eier hva. Dette er en ypperlig anledning for Solberg til å annonsere at Norge vil etablere et register som er åpent og offentlig tilgjengelig, og at man forventer at Storbritannia og tilhørende skatteparadiser gjør det samme.

Del innlegget

 
Facebook