Kirkens Nødhjelps blogg

Julepreken

Advent er en fin tid. Når blåfargen går over i svart, tenner vi våre lys og henger opp julestjerna i vinduet. Juletreet utenfor Svalbard Kirke er lagd i metall. Det lyser opp med sine mange lys. Det er lys i mørket også i Longyearbyen.

Postkort fra Betlehem

For to år siden var jeg i Betlehem på julaften. Det var en spesiell opplevelse. Midt på dagen var det parade og fest i gatene. Barn og ungdom i flotte korpsuniformer spilte på sekkepipe og trommer. Smil og glede.

Juletre og krybbe foran Fødselskirken i Betlehem, foto Leif Magne Helgesen
Juletre og krybbe foran Fødselskirken i Betlehem, foto Leif Magne Helgesen

Utenfor kirka som er bygd der Jesu fødsel fant sted, er det i juletiden et stort juletre pyntet etter alle kunstens regler. Ved juletreet er det en stall med hyrder, kyr og sauer, gjetere, de tre vismenn, og Josef og Maria med det lille Jesubarnet i en krybbe.

Det er et romantisk bilde, men virkeligheten i er Betlehem alt annet enn det. Kontrollposter, et stort sikkerhetsoppbud og en grå betongmur setter sitt preg på livet i Jesu fødeby. Muren river ned mulighet for fred og sameksistens. Den bryter ned menneskeverdet. Den separerer naboer og løfter frem en gruppe samtidig som den stempler palestinerne som annenrangs mennesker.

Både politikken som råder og muren hører hjemme på et museum. Det er ikke fremtidens konstruksjon. Muren skaper ikke et fellesskap, men river ned muligheten for fred og sameksistens. Slik sett er det en skammens mur Israel har bygget.

På den andre siden av den åpne plassen utenfor Fødselskirken peker en minaret mot himmelen. Kirkeklokker og bønnerop fra moskeen på samme tid. To store religioner side om side viser at religioner, religiøse mennesker med ulik tro, kan leve side om side. Det er mulig. Det er mange gode krefter både innen jødedommen, kristendommen og islam. Men det finnes også en svart side med religiøs fanatisme, ekstremisme, nasjonalisme og voldsbruk.

Det utfordrer oss til å velge side. Det utfordrer oss til å være bevisst hvilke verdier vi vil bygge våre felleskap på. Det utfordrer oss til å si fra og forsøke å hindre at overgrep skjer.

Hva er hellig?

Det er viktig å respektere det som er hellig for andre mennesker. Slik sett er det mange bygninger og steder i og rundt Betlehem og Jerusalem som er hellig både for jøder, kristne og muslimer. Det som er hellig og guddommelig for noen, bør ikke andre tråkke på. Da kan resultatet bli økende spenning og vold.

Hellige steder for både jøder, muslimer og kristne, foto Leif Magne Helgesen
Hellige steder for både jøder, muslimer og kristne, foto Leif Magne Helgesen

Samtidig glemmer vi ofte at det som virkelig er hellig, er Gud selv og det Han har skapt. Menneske er skapt i Guds bilde. Dermed er selve livet hellig. Det gjør at alle mennesker er hellig, uansett kjønn, farge, kultur og religion. Når mennesker tråkkes på, tråkker vi på Gud som skaper av alt liv.

Det er farlig hvis vi glemmer at mennesket er hellig. Respekt og verdighet for hvert enkelt menneske er helt grunnleggende verdier for å bygge fellesskap på jord.

Julaften med parade i Betlehem, foto Leif Magne Helgesen
Julaften med parade i Betlehem, foto Leif Magne Helgesen

Maria og Josef var fattige, unge foreldre. De fant ikke plass i herberget. Alle hotellene var fulle. Det var ingen som lukket opp døren og inviterte inn, men de fikk til slutt tak over hodet i et fjøs. Rett etter fødselen måtte de flykte til Egypt fordi kong Herodes ble redd for kongssønnen som var født. Jesus ble et flyktningbarn. Det er en tankevekker i en tid hvor mennesker forsøker å redde sine barn ved å flykte til vårt land.

Julebudskapet kunne vært skrevet inn i vår tid, og på en måte er det nettopp det. Fremdeles er fredsbudskapet aktuelt. Håpet er født. Håpet lever. Vi ferier det som skjedde i Betlehem for totusen år siden. Samtidig feirer vi at Gud er midt i blant oss i dag.

Det er fremdeles mange stygge konflikter på vår lille klode. Vi har et ansvar for å bygge fred på jord. Fredsbudskapet englene kom med til hyrdene på marken, er både en bønn og en lovsang:

”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden!”
”Gloria in Excelsis Deo, et in terra pax!”

 

Del innlegget