Kirkens Nødhjelps blogg

Mulig folkemord i Brasil 

Mens norske myndigheter i sine festtaler hevder at rettighetene til urfolk fremdeles er viktig, så foregår det systematiske drap og overgrep mot urfolk i Brasil - et viktig land for norsk næringsliv.

I Mato Grosso Do Sul terroriserer storbønder urfolksgruppen Guarani-Kaiowá nesten daglig. Bevæpnede militser angriper landsbyene deres, dreper unge ledere, voldtar kvinner og barn, ødelegger hellige gjenstander og steder, sprer giftige sprøytemidler med fly over husene, kjører ned indianere som bosetter seg langs motorveiene, og bruker lokale medier til å spre hatytringer mot Guarani-Kaiowá-folket til andre som bor i området.

Bare i 2014 ble 41 Guarani-Kaiowá-indianere drept. Etter nye drap i 2015 har konflikten eskalert til et folkemord, ifølge sivilsamfunnsorganisasjoner som støtter Guarani-Kaiowá-folket.

Blant verdens fattigste

På verdensbasis utgjør urfolk ca. 300 millioner, og de er ofte de fattigste blant de fattige. De har liten tilgang på utdanning og helsetjenester, og mødredødeligheten er høy. Selv om de fleste urfolk i dag bor i byer er det de gruppene som bor i områder med store naturresurser som i størst grad opplever vold og drap - fra storbønder, tømmerhoggere og andre næringslivsaktører. Dette har blitt dokumentert igjen og igjen av det sivile samfunnet i de landene det foregår.

Fra å okkupere et område som strakk seg fra Brasil og ut til Argentina, Paraguay og Bolivia, er Guarani-Kaiowá-folket i dag «skviset» inn i små øyer av land blant store plantasjer. Dette skjer på grunn av ekspansjonen innen mekanisert jordbruk. Akkurat som i kolonitiden råder det fortsatt fordommer, som at indianere er mindreverdige, sløve og udugelige mennesker som sitter på altfor mye land. Dette vises tydelig gjennom de mange åpne og offentlige hatytringene mot Guarani-Kaiowá.

Boikott produkter fra Mato Grosso do Sul

I oktober 2015 besøkte en gruppe kirkelige organisasjoner i ACT Alliance-nettverket (Kirkens Nødhjelps internasjonale nettverk) konfliktområdene i Mato Grosso do Sul. I et åpent brev setter de lys på situasjonen og varsler en kampanje for å boikotte jordbruksprodukter fra Mato Grosso do Sul, særlig kjøtt og soyabønner.

Urfolksgravplassen i Raposa Serra do Sol. Foto: Danilo Arenas.

2,1 millioner kyr okkuperer over 20 millioner hektar av land, mens 46.000 indianere skvises inn på 35.000 hektar. Det er altså mer plass for kyrne enn indianere. Norge har også et direkte ansvar for denne situasjonen siden vi har importert ca. ett tonn kjøtt per måned fra Mato Grosso do Sul siden 2014.

Næringslivsutvikling løser ikke problemet

Norske myndigheter har næringslivsutvikling i fokus. De siste årene har norsk urfolksbistand blitt redusert. Urfolk er ikke lenger på moten. Nå kuttes også støtten til urfolk i Brasil dramatisk. Samtidig har det vært en stor satsning på skogbevaring med norske midler, og nå er det de store aktører som Nestlé, McDonalds and Walmart som sier de skal jobbe på lag med urfolk for å halvere avskogingen innen 2020.

Men stoler vi på at det er næringslivet som skal vokte urfolksrettigheter når de skal tjene penger i urfolksområder?

Kirkens Nødhjelp har varslet norske myndigheter om at det skjer et mulig folkemord her, og de sier de har tatt det opp med myndighetene i Brasil. Men overgrepene forsetter. Vi sier velkommen til en debatt der menneskerettigheter og urfolk kommer ut av festtalene, og inn i den virkelige verden. For Guarani-Kaiowá-folket kan det snart være for sent.