Kirkens Nødhjelps blogg

Når prevensjon blir mangelvare lider kvinnene

Jeg har sett tilfeller der en 15-åring har født tre barn. Vanskelig å forestille seg? Tenk deg da at du er denne 15-åringen, og står i en kø hele dagen i glødende varme for å få tak i prevensjon ved den lokale helsestasjonen - fordi dette er dagen de gir ut prevensjon. Og tenk deg at de ikke har mer prevensjon igjen når det endelig blir din tur.

En modell som brukes i undervisningen ved Ekwendeni Nursing School i Malawi. Skolen er bygget av Kirkens Nødhjelp, og norske høgskoler har bidratt med å utvikle pensum og forbedre undervisningsmetodene.

Dette er realiteten for mange unge jenter og mødre i de landene Kirkens Nødhjelp arbeider. Ikke bare er dette en fortvilende situasjon for den unge jenta, men det er også veldig lite fornuftig når det kommer til økonomisk utvikling. Hadde denne jenta fått prevensjon hadde hun hatt mulighet til å planlegge når hun ville få sitt neste barn og ta bedre vare på de barna hun alt hadde. Kanskje ville hun hatt mulighet til å jobbe eller fortsette sin egen skolegang. Hadde det vært tilfelle ville sannsynligheten økt for at hennes barn igjen ville gått på skole og at deres helse ville også vært bedre.

Forsking viser nemlig at de som jobber har bedre helse og vil sørge for at egne barn går på skole. Alle skjønner at tilgang til prevensjonsmidler er smart bistand. Hvorfor er det da så vanskelig å skaffe penger til familieplanlegging?   

I verden i dag mangler 200 millioner unge jenter og kvinner tilgang til prevensjon. Graviditet og barnefødsler er den største årsaken til død for unge kvinner mellom 15 og 19 år. Likevel prioritertes ikke familieplanlegging i helsebudsjetter i land som Tanzania og Malawi.

Statsminister Erna Solberg på et besøk til Nkhoma College of Nursing and Midwifery som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Lucian Muntean.
Statsminister Erna Solberg på et besøk til Nkhoma College of Nursing and Midwifery som Kirkens Nødhjelp støtter. Foto: Lucian Muntean.

Norge har vært pådriver for at flere skal få tilgang ved å gi støtte til initiativet Family Planning 2020. Dette er prisverdig og riktig bistand, men dessverre mangler de fremdeles mye før målet om at 120 millioner kvinner og jenter skal få tilgang innen 2020 nås. Land som Malawi og Tanzania har fått kutt i sine budsjetter til familieplanlegging siden initiativet ikke får inn nok penger. Bare i Tanzania regner de med et kutt på 75 prosent i et land der kun 27 prosent har tilgang på prevensjon.

Hva dette vil bety for et land som alt sliter med høye antall barnefødsler og store ungdomskull trenger man ikke å være økonom for å skjønne; det vil by på store utfordringer. Og som om det ikke skulle være nok, det hjelper ikke bare med penger. Vi må også huske på at det skal være systemer på plass som skal ta i mot disse pengene samt at religiøse og kulturelle overbevisninger ofte er et hinder for økt bruk av familieplanlegging.    

Thembisa  Mughogho (23) og Janet Mhango (19) er studenter ved Ekwendeni Nursing School hvor de tar den kombinerte sykepleier- og jordmordutdanningen.
Thembisa Mughogho (23) og Janet Mhango (19) er studenter ved Ekwendeni Nursing School hvor de tar den kombinerte sykepleier- og jordmordutdanningen.

I verden i dag mangler det også kvalifiserte helsearbeidere som kan bidra til dette arbeidet, og de helsearbeiderne som faktisk finnes har kanskje ikke de rette holdningene. Flere rapporterer om helsearbeidere som ikke opplyser om mulighet for prevensjon på grunn av sin religiøse overbevisning. Mange steder står ikke kvinners rettigheter høyest på agendaen, og unge jenter er en vare som blir giftet bort tidlig.

I Malawi har de nettopp vedtatt en lov om at du må være 18 for å gifte deg. Men denne loven vil bli vanskelig å opprettholde da fattigdom tvinger familier til å gifte bort jentene sine. I tillegg er de lokale lovene og skikkene ofte en motsetning til den nasjonale loven.

Hva kan vi gjøre i tillegg til å skaffe mer penger?

Barn og unge må få tilgang til prevensjon og ikke minst seksualopplysning. Religiøse ledere må utfordres til å snakke om familieplanlegging slik vi har gjort i våre program i Malawi. Helsearbeidere må skoleres til å gi opplysninger til sine pasienter på en riktig måte, og prevensjon bør ikke bare deles ut av og til, men gis som en integrert del av det primære helsearbeidet.

Og sist men ikke minst, barneekteskap må bekjempes. Da vil vi få færre uønskede graviditeter blant de unge jentene som vi ønsker skal bli mødre når de er kvinner — ikke når de er barn.

 

Del innlegget

 
Facebook