Kirkens Nødhjelps blogg

Oppdras til hat

Et søskenpar leker i huskene på lekeplassen. Storebror som er rundt fem år dytter huska og instruerer den litt yngre søsteren. Han benytter anledningen til å innta en oppdragende rolle, og sjekke at hun har forstått hvordan ting skal være:

Foto: Liv Snesrud
  • Si hva du ikke liker!
  • Jeg liker ikke arabere.

Vi er i dyreparken i Vest-Jerusalem med kollega Maria og hennes datter. Vi sitter ved huskestativet og betrakter våre egne barn i lek ved siden av andre smårollinger – en miks av israelske, palestinske og utenlandske barn. Maria fanger opp og oversetter denne dialogen som foregår mellom det lille søskenparet.

Som mor til en pjokk på omtrent samme alder som disse to er det ganske rystende å høre denne dialogen. Hvordan kan en treåring og en femåring «ikke like» en hel gruppe mennesker? Jeg vet jo at svaret er at de ikke kan skape sine egne stereotypier. Forskning viser tydelig at småbarn bygger sine oppfatninger på instruksjoner de har fått av folk rundt seg, ikke minst fra foreldrene.

Det mest tankevekkende ved opplevelsen på lekeplassen er påminnelsen om at det slett ikke er uvanlig å høre slike samtaler mellom barn her. Både i Israel og Palestina er dessverre fordommer og frykten for «de andre» en utpreget del av dagliglivet. Selvsagt preger dette også barn og unges oppfatninger, slik som det også er i andre samfunn som er preget av konflikt. Det som imidlertid gjør situasjonen her så spesiell er de ekstreme utslagene som frykten og fordommene skaper.

Bevæpning og rasisme

Et par uker senere er vi tilbake i samme dyrehage. Et utall familier har tatt turen ut i det fine været. Det kunne vært som i en hvilken som helst annen dyrehage. Den store forskjellen her er at noen israelske fedre bærer store automatvåpen på ryggen. Det er svært få andre enn oss som later til å la seg merke av dette. I Israel er tung bevæpning dagligdags.

I Israel er dessuten rasisme et økende problem, og diskrimineringen mot den palestinske delen av befolkningen øker. I en fersk undersøkelse sier nesten halvparten av de spurte ungdommene at den palestinske delen av befolkningen ikke burde ha stemmerett eller representasjon i Knesset. I en undersøkelse foretatt mellom oktober 2014 og mai 2015 er 48 prosent av de spurte enige i utsagnet «Arabs should be expelled or transferred from Israel».

På den andre siden av muren

I motsetning til foreldregenerasjonen har israelske og palestinske barn og unge svært liten mulighet til å kjenne noen på «den andre siden». I løpet av de siste 12-13 åra har muren i stor grad bidratt til dette. Den opptil åtte meter høye separasjonsbarrieren ble påbegynt i 2003, og strekker seg nå 650 kilometer gjennom Vestbredden. Den fungerer (etter intensjonen) som en fysisk sperre mellom det israelske og det palestinske samfunnet, i tillegg til at den er en sperre mellom palestinere som lever på hver sin side av den.

Foto: Julie Neslein

For unge palestinere på Vestbredden er deres omgang med israelere derfor i stor grad begrenset til møter med settlere og soldater. Settlerne er tildels svært aggressive og bevæpnede. Soldatene beskytter settlerne og bemanner sjekkpunktene som palestinere må passere på veien mellom de palestinske områdene og Israel. De fleste israelske ungdommer har på sin side liten kjennskap til hva som befinner seg på den andre siden av muren, og at de fleste unge der har de samme drømmene og aspirasjonene som de selv har.

Israels okkupasjon av de palestinske områdene snart har vart i 50 år, og systemet som bygger opp under okkupasjonen forsterker bare frykten og fordommene på begge sider, for hvert år som går.

Det er dessverre lite som tyder på at fred er innen rekkevidde.

Foto: Liv Snesrud

 

Del innlegget