Kirkens Nødhjelps blogg

Tid for å gi

Vi nærmer oss første søndag i advent og både aviser, butikker og ulike digitale flater har lenge vært i julestemning. I min barndom sang vi: Nå er det jul igjen – og jula varer helt til påske. Nå er det vel snarere slik at vi kan endre teksten slik at den blir: Nå er det jul igjen – og jula varer helt fra påske…

Det vi er i ferd med å miste, om vi ikke har gjort det allerede, er skillet mellom advent og jul. Det er mulig at jeg hadde en streng oppdragelse, men i mitt barndomshjem var det ingen røde lys framme før julaften formiddag, og det har jeg tatt med meg videre. Adventtidens farge er fiolett. Og min svigermor hadde alltid en stor flott fiolett Azalia på bordet i adventstiden.

Forberedelsestid

Advent stammer fra det latinske ordet adventus, som betyr ankomst og er betegnelsen på den første delen av kirkeåret, som er en forberedelsestid til Jesu fødsel. Adventstiden begynner fire søndager før jul og varer fram til julaften. I katolske land er advent en botstid med faste, som i tidligere tider begynte med Mortensmesse 11. november. Og lenge var det slik at man ikke skulle danse og more seg i adventstiden. Det er stor avstand fra dette til vår norske førjulstid, men også i våre kirker har adventstiden samme farge som fastetiden; fiolett, en farge som symboliserer forberedelse, oppgjør og sorg.

Kirkens Nødhjelps adventskalender, kalenderen der man gir, ikke får.
Kirkens Nødhjelps adventskalender, kalenderen der man gir, ikke får.

Fiolett er Kirkens Nødhjelps profileringsfarge. Da mine barn var små var jeg med og laget fastekalendere for barn. I år har noen av mine kollegaer laget en adventskalender. Vi har kalt den for en annerledes adventskalender. Det er en kalender der barn og voksne får 24 muligheter til å stoppe opp i travelheten, skape noe sammen og gjøre noe for andre. Og vi kan gjerne innrømme at vi var litt spente. Hvordan ville mottagelsen bli? Men det gikk ikke lang tid før det første opplaget var borte, og vi har fått mange tilbakemeldinger om at dette er noe som foreldre og menighetsansatte har savnet. En mulighet til å gjøre adventstiden til noe annet og mer enn bare en oppvarming til gavedrysset i jula.

10 år med geitegaver

Adventskalenderen føyer seg inn i den tradisjonen som vi startet da vi for ti år siden lanserte den etter hvert berømte KN-geita. For det var Kirkens Nødhjelp som var først ute med å tilby symbolgaver på nett. I 2006 lanserte vi nettbutikken gaversomforandrerverden.no. Ideen fikk vi fra vår britiske søsterorganisasjon Christian Aid. I løpet av de ti årene som er gått er det mange som er kommet etter – og det er bra. Det viser at det er et stort marked for slike gaver. Vi har utvidet gavetilbudet vårt, og har både symbolske gaver som kyllinger, rent vann og trygge fødsler og "vanlige" gaver som vannrensende drikkeflasker og solcelle-lamper.

Dette er Destin med en av geitekillingene sine. Han er sønnen til Esperance Batumike, en av kvinnene som er med i Reflect - et av våre program i Øst-Kongo hvor geiter spiller en stor rolle.
Dette er Destin med en av geitekillingene sine. Han er sønnen til Esperance Batumike, en av kvinnene som er med i Reflect - et av våre program i Øst-Kongo hvor geiter spiller en stor rolle. Foto: Prosper Lu´undo Ekyamba.

Men fortsatt er det slik at det er geita som er den store salgssuksessen. I løpet av de ti årene som er gått siden starten er det solgt over 60 000 geiter. Hver geit koster 250 kroner, noe som betyr at geitesalget har innbrakt over 15 millioner kroner i løpet av disse ti årene. Etterhvert har også folk forstått hva dette med symbolgaver er. Nå er det lenge mellom hver gang vi får telefoner der vi blir minnet på at vi må bruke esker med luftehull til dyrene – eller huske å legge geitene i bunnen av esken – og kyllingene på toppen slik at ikke de søte små gule nøstene kommer i klem.

Kan bli for symbolsk

Men vi har også sett at det ikke alltid er en fordel å være alt for symbolske. For et par år siden lanserte vi ideen om "Å gi en himmelseng" – som var en omskriving av det å gi bort myggnett. Det ble ingen stor suksess, men da vi kalte en spade en spade – eller rettere et myggnett for et myggnett økte salget betraktelig.

Myggnett, eller himmelseng? Foto: Kristin Morseth
Myggnett, eller himmelseng? Foto: Kristin Morseth

Symbolgavene er reelle eksempler på Kirkens Nødhjelps arbeid. Pengene fra gavesalget blir brukt til å støtte de som til enhver tid trenger det mest. Og noe går også til innkjøp av geiter. For et par år siden startet vi et geiteprosjekt i Øst-Kongo i samarbeid med organisasjonen LDF (Levain des Femmes). Dette er en forlengelse av et program mot kjønnsbasert vold. Det omfatter kvinner som er aleneforsørgere – mange av dem er også analfabeter. De var først med på et utdanningsprogram der de fikk lese- og skrivetrening og undervisning om menneskerettigheter. Etter at utdanningsprogrammet var over, fikk de så geiter som kan være med å sikre dem inntekter.

Min far lærte meg at mynten er både rund og flat, flat slik at den kan stables – og rund slik at den kan sirkuleres. I dag er det ikke så mange mynter i omløp og i vår kort- og vippsetid har vi kanskje fått et mer abstrakt forhold til pengebruk. Men denne huskeregelen kan være nyttig å ta med seg inn i adventstiden. Hver gang vi trekker kortet – eller bruker vipps, bruker vi penger – og det er derfor en god øvelse å stoppe opp – og spørre seg selv, er det virkelig dette jeg vil at mine penger skal gå til?

Men vi bør ikke fristes til å tro at det nødvendigvis er til det beste om vi lar være å bruke pengene. Mynten skal sirkulere – og hvor kan den gjøre bedre nytte enn i nettbutikken – gaversomforandrerverden?

Del innlegget

 
Facebook