Kirkens Nødhjelps blogg

Blålys over jord

Vi står i starten av en global verdikamp som er i ferd med å eskalere. De verdier vi har bygget våre vestlige samfunn på, står på spill. Vi lever i en tid hvor fred ikke er selvsagt. Vi utfordres på vår raushet og åpenhet.

Longyearbyen i blålys. Foto: Leif Magne Helgesen

Februar er en vakker tid på Svalbard. Kanskje den vakreste. Lyset kommer tilbake etter en lang mørketid. Landskapet farges i blått. Det er en stor opplevelse å se snøkledde fjell som males i nyanser av himmelens farger.

Endringene skjer raskere enn vi klarer å følge med. Det er en utfordring. Det å være i et mørkt rom for så å få en lyskaster mot seg, kan være vanskelig å takle. Vi er i den vakreste tiden, men også den farligste. Det er viktig at vi ser hverandre og bryr oss slik at ingen isolerer seg og blir værende i mørket.

Alarmen har gått

Svalbard Kirke i februar lys. Foto: Leif Magne Helgesen
Svalbard Kirke i februar lys. Foto: Leif Magne Helgesen

På jorden sør for Svalbard, lyser det også et blått lys. Der er blålyset mer som en varsellampe. Det skjer ting som gjør at alarmen har gått. Våre verdier angripes. Det gode fellesskap er truet. Når retorikken fra vår viktigste allierte i vest fylles med hat og fremmedfrykt, endres et verdensbilde. Vi opplever nasjonalistiske tendenser fra politikere i vår vestlige verden. Det er ord vi ikke er vant til å høre fra den kanten. Også i Europa og vårt eget land hører vi slike røster. Det rause inkluderende samfunn er i ferd med å få nok med seg selv. Det er en farlig utvikling.

I 1989 ble Berlin-muren revet. Det var en gledens tid. Folket klarte å rive det som skilte dem. Verden gikk videre i riktig retning. Den kalde krigen ble erstattet med dialog og fellesskap.

I dag bygges det igjen murer og gjerder med piggtråd på toppen. Det er som om vi ikke lærer av historiens løp, men velger å gå baklengs inn i fremtiden. Murer bygger ikke fred og fellesskap, men river ned og skaper samfunn bygd på isolasjon og mistro. Hatet vil vokse i takt med murer som bygges. Folk på begge sider av en mur mister sin frihet.

Portrett av Leif Magne Helgesen. Foto: Hilde Røsvik
Portrett av Leif Magne Helgesen. Foto: Hilde Røsvik

Global verdikamp

Vi står i starten av en global verdikamp. Vi utfordres på rettferdighet og verdien av hvert enkelt menneske. Mange i vår tid har nok med seg selv og sin egen gruppe. Egoisme og rikdom blir mer verdsatt enn likhet og solidaritet.

Det beste som kan skje er at vi får en motreaksjon mot de nasjonalistiske krefter. En slik motreaksjon har vi mulighet til å skape. Sammen er vi sterke. Det finnes mange gode krefter. Den tiden vi er inne i vil være avgjørende for verdens freden. Da er det viktig at vi er våkne og står sammen mot ideologier og krefter som vil bryte ned våre fellesskap.

Den blå timen vi har startet på vil kreve at vi står sammen og sier fra. Vi utfordres på å se hverandre lokalt og globalt. Ønsker vi et inkluderende raust samfunn, må vi kjempe for det med de demokratiske midler vi har.

Del innlegget