Kirkens Nødhjelps blogg

En grønn utviklingspolitikk

MDGs kommende partiprogram ligger an til å bli bedre og mer fyldig enn det forrige, når det gjelder utviklingspolitikk. På noen områder gjenstår det likevel litt.

Rasmus Hansson under statsbudsjettdebatten 2016. Foto:Stortinget.

Landsmøtesesongen rundes av med Miljøpartiet De Grønne, som åpner sitt landsmøte på Lillehammer i dag. Utkastet til nytt partiprogram som landsmøtedelegatene skal behandle viser en mer fyldig og utbrodert utviklingspolitikk, sammenliknet med det forrige. Blant annet har MDG sluttet seg til målet om at minst 1 prosent av brutto nasjonal inntekt skal gå til bistandsformål. Også på andre områder, som kapitalflukt og våpeneksport, presenterer nå MDG god utviklingspolitikk.

På noen områder bør MDG likevel jobbe videre med å breie ut politikken. Det trengs mer «kjøtt på beinet» når det gjelder blant annet gjeldsslette. Og partiet skriver også at det vil «sikre at de av FNs bærekraftsmål som er relevante for Norge blir innfridd.» Men bærekraftsmålene er universelle, og like gyldige og relevante for alle verdens land. Derfor må Norge jobbe målrettet for å oppnå alle målene.

Klima- og utviklingspolitikken har åpenbare og nære koblinger. Klimaødeleggelser og fattigdom står ofte i et gjensidig forsterkende forhold. Når verden innen 2030 skal avskaffe fattigdom og sult, gi alle tilgang til gratis utdanning, til rent vann og ren energi, så må alt dette skje innenfor de rammene som er gitt av klodens tålegrenser og klimavitenskapens klare tale. MDG har et godt utgangspunkt for å videreutvikle en grønn utviklingspolitikk. Godt landsmøte!

Del innlegget