Kirkens Nødhjelps blogg

Et folk på vandring

- Jeg ønsker meg en sykkel, og at vi kan flytte tilbake dit vi bodde før. Da skal jeg sykle rundt huset vårt, sa den lille gutten alvorlig.

Kirkens Nødhjelp driver fremdeles arbeid blant fattige romfolk i Romania. Her fra Olympic Village, en leir bestående av fem gamle fjøs fra kommunisttiden. Både barn og voksne ber stadig om å få sykler, slik at de lettere kan komme seg til sentrum.

Den lille gutten satt på en provisorisk skole i den lille flyktningeleiren Zitkovac nord i byen Mitrovice i Kosovo. Leiren hadde vi i Kirkens Nødhjelp bygget opp som en midlertidig leir for romafolket i år 2000. Familien og naboene hadde blitt jagd på flukt over elva Ibar som deler Mitrovice i en albansk og en serbisk del.

Guttens ord gjenspeiler drømmen til mange. Det er ikke den store luksusen som er drømmen, men friheten til å leke rundt sitt eget hus. Det som burde være den selvfølgelige frihet for alle barn, er dessverre ikke det.

Romabarn i bosettingen Zitkovac. Foto:Elmer Laahne / Kirkens Nødhjelp.

Skulle utryddes

Romafolket, eller sigøynerne som de ofte blir kalt, har en lang historie med forfølgelser. Under andre verdenskrig ble de forfulgt av nazistene. Flere hundre tusen sigøynere ble utryddet i gasskamrene og i massakre. Romafloket var sammen med jødene de eneste folkeslag som, ene og alene på grunn av sin etnisitet, skulle utryddes. Deres eget ord for holocaust er ordet ”porrajmos”. Det betyr oppslukningen. Ordet gjenspeiler deler av deres historie hvor de har blitt undertrykt og fornedret som en etnisk minoritet helt fram til nyere tid.

Romafolket, kommer opprinnelig fra dagens Pakistan og India. Folkevandringen fra Asia begynte på 800-tallet og gikk mot de asiatiske delene av Tyrkia. Da det ottomanske riket erobret nye landområder, fortsatte de vestover til Balkan hvor det finnes spor etter dem fra rundt år 1360. Deler av folkegruppen fortsatte til mer sentrale deler av Europa, mens en annen strøm dro gjennom Kaukasus, Russland og til Skandinavia. På 1500-tallet var romafolket spredt over store deler av Europa.

Hegner om egen kultur

Foto: Per-Anders Rosenkvist.
Foto: Per-Anders Rosenkvist.

I dag er romafolket seg mer bevisst sin geografiske og kulturelle opprinnelse. De har et særegent språk, romanes, som holdes ved like. Selv om det finnes lite skolemateriell på romanes, føres språket videre fra foreldre til barn.

Musikken og dansen ligger i blodet. Det er en stor opplevelse og oppleve deres følelser uttrykt gjennom sang og spill. Gråt og smil følger hverandre som søsken. Det svinger i fengende rytmer i en lekende strøm av toner. Festen er en viktig del av livet, selv om hverdagen ofte kan være preget av den harde kampen for å overleve.

Flertallet av Europas sigøynere er ikke lenger nomader. På Balkan har de funnet sine områder. Der har mange av dem bodd i generasjoner. Konfliktene i tidligere Jugoslavia på nittitallet, brakte mange av dem igjen ut på vandring. Stadige overgrep tvang dem til å flykte fra sine bosteder, slik også fattigdommen bringer dem ut på veien i mange land i dag.

Folk uten land

Foto: Per-Anders Rosenkvist.
Foto: Per-Anders Rosenkvist.

Jeg har ofte besøkt romafolket på Balkan. Utenfor teltet eller huset de bodde i, kunne det være skittent og se ut som en slum. Idet jeg fikk bli med inn i stua, opplevde jeg at det var rent og ryddig. De viste med stolthet frem sitt private hjem.

Vi har lett for å dømme mennesker utfra førsteinntrykket i stedet for å gi oss tid til å sitte ned for å slå av en prat rundt en kanne te eller kaffe. Sigøynerne, romafolket, har vært den største og mest forfulgte minoritet i Europa i lange perioder. Ofte havner denne folkegruppen nederst på rangstigen. Det er lett å gå forbi og ikke bry seg om dem. De er tapere i enhver konflikt, slik vi opplevde på Balkan for kort tid siden.

Vi trenger å løfte bevisstheten om denne folkegruppen og løfte deres verdighet. For å gjøre det kan vi begynne med å øke våre kunnskaper om menneskene som sitter i våre gater og ber om penger til brød. Hva er deres historie? Hva er deres kultur? Hvordan er livet der de kommer fra? Hvorfor har de igjen lagt ut på veien? Hvordan er deres fremtid?

Del innlegget