Kirkens Nødhjelps blogg

Et kinderegg for miljø og utvikling

Klimagevinsten og utviklingseffekten ved å la Oljefondet få investere mer i fornybar energi og mer i utviklingsland vil bli betydelig. Faktisk noe av det mest betydelige Norge kan gjøre. Dette er et kinderegg og en mulighet SVs landsmøte bør gripe!

SV-leder Audun Lysbakken under finansdebatten i 2016. Foto: Stortinget.

SV har mye bra i sitt programutkast, som landsmøtet skal ta stilling til denne helgen. Partiet fortjener honnør for blant annet å inkludere gjeldsslette, klimarettferdighet og tiltak mot kapitalflukt og skatteunndragelse. Allikevel finnes det forbedringspotensiale. Ved siden av å ta inn sluttbrukererklæring for all våpeneksport, er det én ting vi særlig vil påpeke, nemlig mer langsiktige og rettferdige investeringer fra Oljefondet. Vi anbefaler alle delegatene å stemme for dissensforslaget.

Fornybare investeringer

Et mindretall på syv personer går nemlig inn for å «åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør». Dette mener vi SV vil gjøre lurt i. Slike investeringer vil gjøres best gjennom å gi Oljefondet et mandat til å investere i såkalt unotert infrastruktur, og dette vil gi store gevinster både for klima og global utvikling.

Hvis delegatene går inn for å åpne for investeringer i fornybar infrastruktur i sør vil SV kunne være med på å spare verden for 35 ganger Norges årlige klimagassutslipp, skape èn million arbeidsplasser verden over og attpåtil etter alle solemerker få svært god avkastning på disse investeringene, faktisk opp mot 15 prosent. Her snakker vi virkelig om en vinn-vinn-situasjon.

Det er selvsagt viktig at slike investeringer gjøres på en god måte. Det er derfor bra at forslaget videre presiserer at «det må sikres at slike investeringer vurderes med hensyn til urfolks rettigheter, naturmangfold, nasjonal institusjonsbygging, sivilsamfunn og med respekt for landenes demokratiske styring». Det er vi helt enige i, og vi mistenker at det er her skoen trykker for flertallet i programkomitéen og landsstyret. Men dette lar seg fint løse på en god måte.

Det finnes nemlig gode svar på hvordan man unngår disse problemene. Det er blant annet flere eksempler på gode internasjonale standarder som kan følges, sertifiseringsordninger på prosjektnivå og rapporteringer som sikrer innsyn og transparens. I tillegg må de berørte interessentene og lokale partnere alltid identifiseres, og inkluderes i prosjektutviklingen.

Kirkens Nødhjelp og Changemaker aksjonerer for at Oljefondet må investere mer i fattige land i 2013. Foto: Jo Straube / Kirkens Nødhjelp.
Kirkens Nødhjelp og Changemaker aksjonerer for at Oljefondet må investere mer i fattige land i 2013. Foto: Jo Straube / Kirkens Nødhjelp.

Et annet spørsmål som må besvares er om det er riktig at et statlig investeringsfond involverer seg i andre lands infrastruktur. Da er det viktig å peke på nødvendigheten av disse investeringene. Investeringer i infrastruktur vil være avgjørende for å nå flere av FNs bærekraftsmål, deriblant målene om å bygge robust infrastruktur, og å sikre tilgang til bærekraftig energi. Det er estimert at det vil være nødvendig å investere 90 billioner dollar verden over, i løpet av de neste 15 årene. En rekke rapporter har sett på dette behovet og konkluderer med at offentlig finansiering alene ikke vil være nok. Det er derfor avgjørende at institusjonelle investorer bidrar.

Da kommer vi også inn på hensyn vedrørende nasjonal institusjonsbygging og respekt for landenes demokratiske styring, som mindretallet i SV også løfter fram. Igjen vil det være viktig å følge internasjonale standarder. Men også ved å samarbeide med myndighetene i det aktuelle landet investeringene skal gjøres i og å respektere lover og regler. Samtidig må man vurdere hvilke sektorer man går inn i hvor. Både energi og kommunikasjon blir trukket fram av blant andre Norges Bank selv, som sektorer innen unotert infrastruktur hvor det er erfaring med, og aksept for, privat eierskap over store deler av verden. Dette kan være sektorer Oljefondet kan investere i først, for å løse disse problemstillingene.

SV har lignende formuleringer om Oljefondet i sitt nåværende arbeidsprogram. Derfor var vi skuffet over at dette har blitt tatt ut, men vi håper at forslaget får, og at SV også de neste fire årene vil jobbe for at Oljefondet skal investere på en mer rettferdig og bærekraftig måte.

Les vår oversikt over alle partiprogrammene

Del innlegget