Kirkens Nødhjelps blogg

For verdensborgere flest?

I dag åpner Fremskrittspartiets landsmøte. Man kunne håpe at regjeringsdeltakelsen de siste fire årene kunne ha bidratt til å forsterke partiets politikk på bistand og utvikling. Men det er få endringer på feltet siden sist gang partiet vedtok sitt partiprogram.

Siv Jensen under finansdebatten i Stortinget. Foto: Stortinget.

Fremskrittspartiets premiss er at bistand generelt ikke virker. Det er en påstand som mangler belegg, og en påstand vi i Kirkens Nødhjelp erfarer det motsatte av hver eneste dag. Med dette udokumenterte premisset og uten å differensiere mellom ulik type bistand vil Frp kutte i norsk stat til stat-bistand.

Når det gjelder utviklingspolitikken for øvrig, altså alt det vi foretar oss som berører levevilkårene i utviklingsland, så er det er vanskelig å vite hva Fremskrittspartiet mener om viktige saker. Våpeneksport og kapitalflukt ikke nevnes blant annet ikke. Global klimarettferdighet glimrer også med sitt fravær.

I tillegg til store mangler, er det dessverre også noe direkte skadelig politikk i utkastet. Ikke minst gjelder dette ideen om å stille returavtaler som en betingelse for at land kan motta norsk bistand. Dette er å la nasjonal egeninteresse dominere bistanden. Å bruke bistand som en asylpolitisk brekkstang fjerner viktig forutsigbarhet, og øker ubalansen i makt mellom donorer og mottakere av bistand. Det vil heller ikke gjøre bistanden effektiv eller sørge for de resultatene som Frp etterspør.

Det finnes lysglimt i partiets programutkast, blant annet nevnes gjeldsslette. Her bør det spesifiseres at illegitim gjeld bør slettes. Partiet har tidligere vært avgjørende i slettingen av «diktatorgjeld» og bør fortsette kampen mot lån som aldri burde vært gitt og gjeld som derfor ikke bør betales tilbake. Når FrP er opptatt av kampen mot korrupsjon og bistandseffektivitet bør de løfte bærekraftsmålene høyere. Vi har hatt gode samtaler med flere representanter for Frp, men inntil videre ser partiet altså dessverre ut til å holde fast ved det som er Norges dårligste politikk for verdensborgere flest. Vi håper delegatene på landsmøtet vil gjøre noe med dette!

Del innlegget

 
Facebook