Kirkens Nødhjelps blogg

Hold fokuset, Siv!

Bistanden til verdens fattigste land synker. En vesentlig andel av bistandsbudsjettet brukes på tiltak i Norge. Mer midler går til land som kan forebygge migrasjon til Europa. Trendene er tydelige: Norge og andre bistandsgivere ser ut til å gi bistand til land fordi de kan løse våre egne «utfordringer». Bistand må baseres på behov – ikke norske interesser.

Siv Jensen under finansdebatten 2016. Foto: Stortinget

I disse dager møtes regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet for å legge rammene for neste års statsbudsjett. Kirkens Nødhjelp har tradisjon tro sendt brev til finansministeren med våre innspill til budsjettarbeidet. Vårt hovedbudskap er at bistandsmidlene må brukes slik våre folkevalgte har bestemt: Til fattigdomsbekjempelse og å fremme menneskers grunnleggende rettigheter.

Det er nå en sultkrise på Afrikas horn. Mer enn 20 millioner mennesker i fire land risikerer å sulte i hjel, sier FNs nødhjelpssjef. Samtidig har verden forpliktet seg til å utrydde ekstrem fattigdom og skape utvikling over de neste 15 årene. Vi har intet mindre enn forpliktet oss til å oppnå de ambisiøse bærekraftsmålene. Vi mener dette er svært gode grunner til at finansminister Jensen og resten av regjeringen må holde fokus og sikre at bistand brukes slik Stortinget har bestemt.

Bistandsmidlene utgjør en svært begrenset, men unik andel av internasjonale pengestrømmer fra rikere til fattigere land. Derfor er det helt nødvendig at norske myndigheter fastholder at den overordnede målsetningen for norske bistand er fattigdomsbekjempelse og å fremme grunnleggende menneskerettigheter.

Bistandsmidler bør ikke bli brukt som et verktøy for å nå utenrikspolitiske eller sikkerhetspolitiske mål, fordi dette blant annet vil redusere bistandens legitimitet og begrense dens mulighet til å oppnå varige resultater. Videre har vi i Kirkens Nødhjelp lenge ment at asylutgifter bør holdes utenfor bistandsbudsjettet. Såkalte antiterror-tiltak eller tiltak som har som hovedmål å begrense migrasjon fra fattige land bør heller ikkefinansieres over bistandsbudsjettet.

Skroller du langt ned på finansdepartementet sin hjemmeside vil du se at Finansministeren har ansvar for bærekraftig utvikling. Vi satser på at Siv Jensen støtter Kirkens Nødhjelps forslag til statsbudsjettet om å prioritere utarbeidelsen av en handlingsplan for å nå bærekraftsmålene verden har forpliktet seg til.

Gjør hun det er vi et langt stykke på vei med å sikre at bistandsmidlene brukes slik de skal, går dit de trengs mest og at øvrig norsk politikk trekker i samme retning.

Del innlegget

 
Facebook