Kirkens Nødhjelps blogg

Hvorfor krig, når fred er mulig?

Den 9.april 1940 angrep Nazi-Tyskland vårt land. I løpet av kort tid ble Norge erobret. Okkupasjonen varte i fem år. Over titusen nordmenn omkom i krigsårene. I tillegg kom tyske og engelske tap av liv.

Leif Magne Helgesen i møte med israelske soldater i Hebron

I 1940 fantes det omlag 1800 jøder i Norge. I løpet av krigsårene ble 750 av dem sendt i konsentrasjonsleirer. Bare 25 av dem overlevde.

Krigsårene var en vond tid. Rasismen rådet. Nazismen var og er en ond ideologi. Det er viktig at den aldri får fotfeste igjen.

Fem år er lenge. Gleden var derfor stor da krigen og okkupasjonen tok slutt. Da fyltes gatene i vår hovedstad med dans og sang. Den 8.mai er Norges frigjøringsdag. Enda heiser vi stolt vårt flagg på denne dag.

Dette er vår historie, Norges historie. Noe er vi stolt av. Andre sider bør vi lære av slik at vi ikke gjør samme tabbene igjen.

Litt over to tiår etter frigjøringen av Norge ble Øst-Jerusalem, Gaza og Vestbredden okkupert av en fremmed makt. Israel tok landområder som ikke tilhørte dem.

Våpen tettheten er stor i Israel. Bildet er fra vest-Jerusalem. Foto: Leif Magne Helgesen.
Våpen tettheten er stor i Israel. Bildet er fra vest-Jerusalem. Foto: Leif Magne Helgesen.

Det kan virke provoserende å sette historiene etter hverandre, men for dem det gjelder er det ikke søkt. Det å være okkupert av Tyskland var et overgrep som varte i fem år. Det å være okkupert av Israel er et overgrep som har vart i 50 år.

hvorfor har du blitt en av dem
som slår når noen ligger nede
hvorfor tar du land
som gjør at andres barn mister sine hjem
hvorfor snakker du med våpen i hånd

Det handler ikke om jøder mot muslimer, ei heller om israelere mot palestinere. Det handler om verdier som rettferdighet og likhet i motsetning til undertrykkelse og ufrihet. Det handler om overgrep hvor en stat og et folk setter seg over et annet.

hvorfor er det grønt der du bor
mens det er svidd på andre siden av muren du har bygd
hvorfor gir du vann til egen hage
mens du hindrer dråper til naboens munn

Muren i Betlehem. Foto: Leif Magne Helgesen.
Muren i Betlehem. Foto: Leif Magne Helgesen.

Israel er et av få demokratiske land i området. Derfor bør vi kunne forvente at Israel lever opp til demokratiske verdier og gir palestinerne samme rettigheter til sine områder som Israel har til sine. Vi kan forvente at Israel respekterer internasjonale menneskerettigheter og løslater barn og ungdom fra sine fengsler. Vi kan forvente at Israel trekker seg tilbake fra ulovlig okkuperte områder.

hvorfor fører du mennesker gjennom båser
som om de var kyr

Jødeforfølgelsen under 2.verdenskrig er en mørk side av verdenshistorien. Det må vi ikke la skje igjen. Samtidig rettferdiggjør ikke holocaust nye overgrep i dag. Palestinerne var uskyldige i de overgrep som skjedde i Europa under andre verdenskrig. Likevel må de stadig bære etterdønningene av det grufulle som skjedde.

hvorfor har du bygd et system hvor du løfter dine egne
på skuldrene av dem du holder nede
hvorfor behandler du mennesker verre enn du gjør med din egen hund

Det finnes et jødehat og en antisemittisme som er viktig å ta avstand fra. Samtidig må vi kunne kritisere Israels politikk og fremferd når overgrep finner sted. Som kirke og som kristne må vi holde opp alle menneskers verdighet og kjempe mot hat og diskriminering.

Korset bæres på Via Dolorosa også i dag. Foto: Leif Magne Helgesen.
Korset bæres på Via Dolorosa også i dag. Foto: Leif Magne Helgesen.

En avslutning av okkupasjonen er den eneste muligheten til å finne en fredelig løsning. Det vil også tjene Israel som land og folk. I dag er folk på begge sider av muren tapere i en vedvarende ond konflikt.

hvorfor låser du ditt folk inne bak en mur
som er dobbelt så høy som Berlin-muren var

Jeg undrer meg på hvorfor mange kristne lukker øynene mot de åpenbare overgrep Israel står for. Hvordan kan kristne misbruke Bibelen til å bli et politisk kart over landegrenser som innebærer at landområder blitt okkupert og gjør et folk til annenrangs mennesker? Hvordan kan kristne støtte en militær makt og glemme verdier som rettferdighet, likhet, verdighet og kjærlighet?

Israelere og palestinere lever side om side. De er avhengig av hverandre som naboer. Det er avgjørende viktig å finne en nøkkel til fred i området. Nøkkelen ligger nettopp i mer rettferdighet og like rettigheter.

Løsningen til fred har Israel. De har makten, men de tar stadig mer land og områder. Okkupasjonen er pågående. Da stopper gode fredsinitiativ opp. På mange måter bygger Israel sin grav. Hvis de ikke løsner grepet om det palestinske folk vil det smelle igjen. Da vil nye liv gå tapt, både israelske og palestinske. Men det er mulig å skape fred i område hvis Israel vil.

hvorfor velger du ikke fred
når du har mulighet

 

Del innlegget