Kirkens Nødhjelps blogg

Klimaendringer og helse - en dødelig miks!

Konsekvensene av klimaendringer kan være en av de største truslene mot vår helse i vårt århundre og igjen er det kvinnene som er mest utsatt. Det vil gå et skille mellom fattig og syk, og mellom rik og frisk. Malaria kommer neppe til Europa, men kan vi leve med verdens urettferdighet?

Fra E Thu Tha, en leir for internt fordrevne flyktninger i Myanmar/Burma. Foto: Henriette Bjerke / Kirkens Nødhjelp.

Fryktet veibygging

Mitt sterkeste minne om naturødeleggelser som endrer klimaet er fra Myanmar. Jeg var så heldig å få være med en gruppe inn i deres skog, eller jungelen som de kalte det. Der skulle vi jobbe med forbedringer av vanntilgangen deres, samt helse hos mor og barn. Jeg gledet meg til å gå denne turen inn i jungelen siden jeg hadde gode minner fra jungelen i andre deler av verden som Costa Rica. Vakre blomster og fugler, morsomme apekatter og grønt så langt øyet kunne se.

Da vi i begynte å gå var det en dødelig varme, 37 varmegrader. Skogen så jeg ingenting til, det var bare noen trær her og der og en elv med svært lite vann. Skogen var hogget ned, det var ingen fugler eller apekatter. Det var stille. Helt stille. På veien traff vi noen oksekjerrer fullastet av tømmer. Tømmerhuggere fra utenlandske selskap hadde hugget ned de store flotte teaktrærne. De skulle brukes til skipsdekk og andre luksuriøse ting. De store trærne som tidligere ga skygge til avlingene og holdt på vannet var nå borte. Tilbake var det bare småtrær. Det som før var skogkledde åser var nå en tørr ås. Folkene som bodde der det hadde vært skog slet for å overleve på den magre jorda. De var tydelig underernærte og led av mangelsykdommer. Flere år på rad hadde de vært plaget av museinvasjon. De understreket at de ikke ønsket seg vei, for da kunne andre komme og ta resten av trærne lengre inn i skogen. De hadde sett hva som skjedde med livsgrunnlaget deres når dette skjedde.

De fattige som dør

Det er anslått at 90% av alle dødstall relaterte til klimaendringer skjer i lavinntektsland. Størsteparten av disse er barn under fem år. De er svært utsatt for drukning og skader ved ekstremvær. Med flom, høye temperaturer øker forekomsten av blant annet diare, dengue feber og malaria. Sammen med en raskt voksende migrasjon fra bygda til byene får du en dødelig miks. De nyinnflyttede byboerne er ofte fattige på jakt etter bedre muligheter til å forsørge seg og sine. De bosetter seg i stor grad i slumområder med ekstremt dårlige levekår. Mange av de største byene i verden befinner seg i lavtliggende kystområder, og er spesielt utsatt for konsekvenser av klimaendringer som flom, hetebølger, matmangel og økt utbredelse av infeksjoner. Alt dette rammer de fattige ekstra hardt og forsterker et allerede dårlig utgangspunkt for god helse. Ulikheter i helse er nå ofte større mellom fattige og rike innbyggere i en og samme by enn mellom by og bygd. Antall fattige og underernærte vokser raskere i byer enn på landsbygda. Helsetjenester er gjerne bedre i byene, men tilbudet er ofte utenfor rekkevidde for de fattigste.

Fremdeles klimaskeptiker?

Det er mye som er trist, bare du får tenkt deg om synger Kari Bremens. Når det gjelder klimaendringer og den innvikringen den har på helse så trenger du ikke så tenke så lenge! Den er der og den blir ikke borte uansett om klimaskeptikerne vil ha deg til å tro noe annet. På tide å revurdere sitt syn som klimaskeptiker? Godt valg!

Del innlegget