Kirkens Nødhjelps blogg

Makt bak utviklingskravene

Med den verden vi ser rundt oss, må Norge være et foregangsland i utviklingspolitikken. Kristelig Folkeparti har en nøkkelrolle.

Knut Arild Hareide under finansdebatten i 2016. Foto: Stortinget.

Det er god grunn til å kjenne på betydelig uro når vi ser rundt oss i verden. Samtidig har vi muligheten de neste årene til å få til store globale, menneskelige framskritt: For å avskaffe fattigdom og sult, redusere ulikhetene, gi alle tilgang til gratis utdanning, helsetjenester, rent vann og til ren energi. Land som Norge plikter å se rundt oss i verden, og til å se hva vi kan bidra med. Det er dette utviklingspolitikk handler om.

Dessverre er dagens regjering altfor ofte uinteressert i viktige utviklingspolitiske spørsmål. Noen ganger går politikken i direkte feil retning. Det som har skjedd av positiv framgang de siste fire årene har som regel skjedd i Stortinget. KrF, sammen med Venstre og resten av stortingsflertallet har sørget for en utviklingspolitikk langt bedre enn den regjeringen legger opp til. KrF har hatt en nøkkelrolle som pådriver. Den pågående behandlingen av regjeringens utviklingsmelding, og KrFs alternative melding, viser dette tydelig.

Mens utviklingsmeldinger og veivalgsmeldingen blir behandlet i Stortinget, er det også mye oppmerksomhet om KrFs veivalg fram mot og etter høstens stortingsvalg. De valgene skal partiet få ta på egen hånd. Sikkert er det likevel at KrF kommer til å behøves også i fortsettelsen, hvis Norge skal få til en samstemt politikk for utvikling, som bygger opp under FNs bærekraftsmål. Dette må KrF sette øverst på sin dagsorden opp mot valget.

Det kan synes urettferdig å legge ansvaret for de aller tyngste og viktigste globale utfordringene på skuldrene til de minste partiene på Stortinget. Dessverre er det nødvendig før de store partiene prioriterer utviklingspolitikken høyere. Vi håper KrF vil bruke sin nøkkelrolle i norsk politikk til å skjerpe norsk politikk for klima, bærekraftsmål, mot kapitalflukt og så mye mer. Politikken har KrF på plass. Men det trengs makt bak utviklingskravene.

KrFs landsmøte åpner torsdag. Lykke til, og godt landsmøte!

Les vår oversikt over alle partiprogrammene

 

Del innlegget

 
Facebook