Kirkens Nødhjelps blogg

Med økt makt kommer økt ansvar

Når Senterpartiet er i ferd med å gå fra et lite til et mellomstort parti, er det på tide at partiet skaffer seg en skikkelig utviklingspolitikk.

En bonde i Malawi. Foto:Paul Jeffrey

Idet den norske stortingsvalgkampen nærmer seg, er det en turbulent verden vi ser rundt oss. Det er på samme tid en verden som har innen rekkevidde å utrydde fattigdom og sult. FNs bærekraftsmål fra 2015 staker ut kursen for en mer rettferdig og bærekraftig verden innen 2030. Men det blir vanskelig å nå disse målene hvis politikken i rike land som Norge er seg selv nok. Det er viktigere enn noen gang at norsk politikk, og alle norske partier, evner å løfte blikket. Verden må på dagsorden, og en skikkelig utviklingspolitikk må utvikles.

Kommende helg åpner Senterpartiets landsmøte. I utkastet til arbeidsprogram for 2017-2021 blir utenrikspolitikk og utviklingspolitikk behandlet i kapittelet «Norske interesser og internasjonal stabilitet.» Dette er uttrykk for en ganske snever tilnærming. I et parti som faktisk hadde en av Norges første bistandsministre, så bør det være plass til mer engasjement ikke bare for norske, men også globale interesser.

Hvor er tiltakene?

Riktignok løfter Senterpartiet fram FNs bærekraftsmål i sitt program. Det er bra. Det er også positivt at partiet nå eksplisitt støtter målet om 1 prosent av BNI til bistand. Men for øvrig er programutkastet magert på en rekke viktige spørsmål. En eneste setning har partiet kostet på seg om kapitalflukt og skatteparadiser. Men hvor er de konkrete tiltakene? Og på områder som gjeldsslette og våpeneksport ser det ut til at Senterpartiet ikke har noe å melde overhodet.

En konkret oppfordring til slutt. Kjære delegater, når dere skal stemme ber vi dere om å styre unna mindretallsforslaget om å stille returavtaler som en betingelse for at land kan motta norsk bistand. At dette nå er en aktuell diskusjon i flere partier, er et tegn på en bekymringsverdig utvikling hvor nasjonal egeninteresse invaderer bistanden. Å bruke bistand som en asylpolitisk brekkstang er et farlig spor. Det vil ta bort forutsigbarheten og øke makt-ubalansen mellom donor og mottager. Dessuten vil det føre til dårligere resultater i bistanden. Vi forventer at Senterpartiet viser seg som et ansvarlig parti og stemmer mot dette forslaget.

Senterpartiet gjør for tiden eventyrlige meningsmålinger og kan bli en viktig maktfaktor etter høstens stortingsvalg. Med økt makt kommer økt ansvar. Senterpartiets landsmøte har en mulighet til å vise at partiet evner å løfte blikket og sette verden på dagsorden.

Les vår oversikt over alle partiprogrammene

Del innlegget