Kirkens Nødhjelps blogg

Mye bra, men rettferdigheten mangler

Venstres landsmøte åpner torsdag. Til behandling ligger et utkast til partiprogram med mye god utviklingspolitikk. På enkelte områder har likevel Venstre et forbedringspotensial.

Venstre-leder Trine Skei Grande under finansdebatten i 2016. Foto: Stortinget.

Selv om KrF ofte stjeler mye av oppmerksomheten i bistands- utviklingspolitikken, så har også samarbeidspartnerne i Venstre mye bra å by på. Når partiet nå skal vedta et arbeidsprogram for perioden fra 2017 til 2021, ligger det an til et jevnt over godt program. På områder som bærekraftsmål, Oljefondet, gjeldsslette og våpeneksport har partiet gjort leksen sin, og det synes i programutkastet!

Spørsmål rundt skatt og kapitalflukt ser imidlertid ut til å ha gått dels i glemmeboka. Kampen mot skatteparadiser er ikke viet mye plass, og land for land-rapportering er ikke nevnt i det hele tatt. Vi tror Venstre har hjertet på rett sted i disse sakene, men viktige spørsmål som dette bør gis mer plass i programmet.

Venstre profilerer seg mye på klima og miljø, både nasjonalt og internasjonalt. Vi savner likevel en tydeligere rettferdighetsramme rundt klimapolitikken. Husk at uten en rettferdig fordeling av den globale klimainnsatsen, blir det vanskelig å gjennomføre den internasjonale dugnaden som behøves.

For å oppnå de ambisiøse 2030-målene som verdens land har samlet seg om gjennom FNs bærekraftsmål, må utviklingspolitikk høyere opp på dagsorden i land som Norge. Vi ser fram til Venstres bidrag til dette!

Del innlegget