Kirkens Nødhjelps blogg

Norges neste klimasatsning?

Norges oljeproduksjon er i strid med Parisavtalen, slår en ny rapport fra Oil Change International fast, og peker på at vi er verdens sjuende største eksportør av klimagasser. Men samtidig er vi det perfekte landet til å bli en internasjonal ledestjerne ved å trappe ned oljeaktiviteten.

Mange norske politikere liker å tro at Norge er et foregangsland når det kommer til klima. I hvert fall er de glade i å påstå det, og skyver regnskogen og el-biler foran seg. To satsninger som har skapt en del internasjonal oppmerksomhet.

Ledestjerne har vi blitt ved å være det landet i verden som har kommet lengst i å elektrifisere bilparken vår, noe mange land gjerne ønsker å kopiere.

Den norske regnskogsatsningen har også fått internasjonal anerkjennelse etter at den ble lansert med brask og bram i 2007 da daværende statsminister Jens Stoltenberg mente at det enkleste i verden er å ikke kutte ned et tre.

Enkelte med fast sete i Stortingssalen mener dette gjør Norge til en «klimanasjon».

Klimanasjon?

Derimot har «klimanasjonen» Norge historisk sett sluppet ut sju ganger mer klimagasser enn det folketallet vårt skulle tilsi, og fortsatt slipper vi ut langt over verdensgjennomsnittet. I tillegg til dette kommer det fram i rapporten til Oil Change International at Norge eksporterer ti ganger mer klimagasser enn det vi slipper ut selv, i form av olje- og gasseksport. Norge har altså forsynt seg grovt av det karbonbudsjettet verden har før vi når 2-gradersmålet.

Rapporten peker også på at Norges foreslåtte og prosjekterte nye olje- og gassfelt vil føre til 150 prosent mer utslipp enn hva tilfellet er fra felt som er i drift i dag. Samtidig vet vi at alle de fossile brennstoffene som nå er i produksjon i verden vil ta oss langt over 2-gradersmålet, og dermed inn i en fryktet framtid med stadig økende klimarelatert nød. Denne realiteten er det mange utsatte mennesker som lever med allerede i dag. Vi trenger med andre ord ikke en eneste oljebrønn til.

Politikk er å ville

Felles for både regnskogsatsningen og el-bilsuksessen er at de er et resultat av politisk vilje. Den politiske viljen på Stortinget til å gjøre noe med oljeproduksjonen vår, er derimot svært liten. Oljepolitikken har lenge vært elefanten i rommet når norske politikere snakker om klima. Det er det på tide å gjøre noe med.

Rapporten fra Oil Change International peker på at ingen land har så gode forutsetninger til å ta en lederrolle på dette feltet som Norge. Vi har forvaltet den ekstreme rikdommen fossile brensler har gitt oss på en bedre måte enn noen andre land. Dette gir oss spillerom til å komme oss ut av oljeavhengigheten. Norge har også en svært diversifisert økonomi, til å være en storeksportør av fossil energi. Mye mindre av vår økonomi er knyttet opp til olje og gass enn i mange andre fossileksporterende land. 13 prosent av statens inntekter kommer fra oljen. Til sammenligning kommer hele 70 prosent av Angolas inntekter fra oljen. Overgangen vil derfor bli langt lettere for oss.

Tiden er overmoden for vår neste store klimasatsning.

Det enkleste i verden må da tross alt være å ikke borre etter olje?

Les hele rapporten (pdf)

Les sammendrag av rapporten (pdf)

Del innlegget

 
Facebook