Kirkens Nødhjelps blogg

Sett verden på dagsorden, Høyre!

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg har holdt en høy profil rundt FNs bærekraftsmål. Partiets programutkast for 2017-2021 mangler likevel mange av virkemidlene for å nå målene. Når Høyres landsmøte åpner i dag trenger partiet å løfte blikket, og sette verden på dagsorden.

Erna Solberg besøker Nkhoma College of Nursing and Midwifery, en sykepleierskole i Malawi som drives med støtte fra Kirkens Nødhjelp. Foto: Lucian Muntean/Kirkens Nødhjelp

Jeg tror mange kjenner på økende uro knyttet til den turbulente verden vi ser rundt oss. Samtidig har vi muligheten de neste årene til å oppnå store globale framskritt – for å avskaffe fattigdom og sult, gi alle tilgang til gratis utdanning, til rent vann og til ren energi. Men for å nå disse ambisiøse målene så må de viktigste politikerne og de største partiene i rike land som Norge faktisk ta opp disse sakene.

FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, staker ut kursen for en mer bærekraftig og rettferdig verden innen 2030. Erna Solberg har hatt et tydelig og synlig engasjement for denne nye internasjonale utviklingsagendaen. Og i Høyres utkast til arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2021 går partiet inn for en helhetlig plan for hvordan Norge skal nå disse målene. Bravo!

Verre står det til med de konkrete virkemidlene for å nå målene. Høyre er i dag det statsbærende partiet i Norge. Hvordan kan det ha seg at partiet i sitt program ikke har noe å melde om sentrale utviklingspolitiske spørsmål som gjeld og våpeneksport? Om kapitalflukt og skatteunndragelse har partiet kostet på seg et eneste punkt, om å forhindre urimelig skatteplanlegging i multinasjonale virksomheter og å sikre åpenhet om utenlandske formuesposisjoner. Alt i alt er programutkastet mager kost for de som er opptatt av internasjonal utviklingspolitikk.

Langt mer politikk på disse områdene er det ikke overraskende å finne i programmene til Høyres samarbeidspartnere i KrF og Venstre. Men det kan ikke være sånn at den politikken som er viktig for å bekjempe fattigdom og skape utvikling blir en nisjesak som er forbeholdt de små partiene.  De som stemmer Høyre må vite hva partiet mener om disse sakene. Og at det mener alvor.

Kjære delegater til Høyres landsmøte: I dag har dere har muligheten til å vise at partiet evner å løfte blikket og sette verden på dagsorden.

Vi ønsker dere lykke til med viktige diskusjoner og ser spent frem til utfallet av landsmøtet.

Les vår oversikt over alle partiprogrammene her

Del innlegget