Kirkens Nødhjelps blogg

Ta tak i de globale oppgavene, Ap

Torsdag åpner Arbeiderpartiets landsmøte. Fra landets største parti forventer vi større oppmerksomhet om våre største, globale oppgaver. Landsmøtedelegatene må skjerpe partiets utviklingspolitikk.

Jonas Gahr Støre. Foto: Wikimedia.

Fram mot 2030 har verden muligheten til å oppnå utrolige globale framskritt: avskaffe fattigdom og sult, gi alle tilgang til gratis utdanning, til rent vann og til ren energi. Dette er bare noen av FNs bærekraftsmål for 2030. Men for å nå disse ambisiøse målene så må de viktigste politikerne og de største partiene i rike land som Norge faktisk ta tak i disse oppgavene og kjempe for dem.

Når Arbeiderpartiet og dets landsmøte skal vedta arbeidsprogram for perioden fram til 2021, foreligger det et utkast hvor flere viktige tema er berørt. Partiet går inn for å sikre at 1 prosent av BNI fortsatt går til bistand, og FNs bærekraftsmål er løftet fram som en viktig prioritering. Likevel forventer vi langt mer fra landets største parti, og det statsbærende partiet ved et nytt flertall. På en rekke områder er politikken manglende eller mangelfull. Altfor få av de konkrete tiltakene mot skatteunndragelse og kapitalflukt er nevnt. Gjeldsslette er utelatt i sin helhet. Politikken overfor norsk våpeneksport må strammes inn.

Arbeiderpartiet er et stort parti, med mange medlemmer og lokallag. Heldigvis foreligger det derfor en rekke gode forslag fra ulike lokallag som landsmøtedelegatene kan og bør gå inn for, og slik sørge for en bedre utviklingspolitikk hos Arbeiderpartiet. AUF i Oslo, AUF i Akershus og Trondheim Ap vil alle kreve sluttbrukererklæring ved all våpeneksport. Også Hordaland Ap går inn for å stramme inn regelverket. Og lokallaget Internasjonalt Forum har en rekke gode forslag som skjerper fokuset på bærekraftsmålene, og går inn for en langtidsplan for oppnåelse av målene.

En ting til må Arbeiderparti-delegatene ha med seg: Behovet for et grønnere og mer offensivt Statens pensjonsfond. Arbeiderpartiet tok ansvar da det sørget for å trekke SPU ut av investeringer i kullkraftselskaper – en viktig seier for klima og miljø. Nå blir det stadig tydeligere hvilke store gevinster vi kan få til, både for klimaet og for fondets avkastning, hvis vi åpner for å la SPU investere i unotert, fornybar infrastruktur. Stadig flere eksperter og organisasjoner tar nå til orde for dette, eksempelvis Finans Norge. Dagens regjering er passive, og igjen byr det seg en mulighet for Arbeiderpartiet til å vise lederskap. Den sjansen bør Ap gripe!

Del innlegget