Kirkens Nødhjelps blogg

Trenger vi fremdeles en Aidsdag?

Få mennesker dør av Aids i den vestlige verden. I Malawi er virkeligheten annerledes. Mer enn hver tiende kvinne er HIV-smittet, og dødeligheten er høy.

En varm, skrukket hånd er Memorys (3) trygghet i hverdagen. Det er besteforeldrene som gjør at hennes lille verden enda henger sammen. Janet og Chisale tar seg av barnebarna etter at de ble foreldreløse på grunn av hiv og aids. Foto: Hege Opseth / Kirkens Nødhjelp.

Verdens Aidsdag er en dag mange nok i sitt stille sinn tenker at dette er en dag vi snart kan slutte å markere, fordi nå får jo alle hiv-smittede medisin og overlever. Hadde det bare vært så enkelt. La oss ta en tur til Malawi som på grunn av sin befolkningsutvikling de siste årene hverken har strøm eller vann til alle. Her bor det i dag over i dag over 18 millioner mennesker. 40% av disse er unge mennesker mellom 10 og 29 år. Da jeg startet å jobbe med bistandsprosjekter i Malawi i 2005 var de 11millioner.

Rammer kvinnene hardest

På tross av stor innsats i Malawi for å redusere antall HIV smittede er Malawi et av de landene med høyest antall Hiv smittede i verden med sine 8,8 %. Hvorfor der det slik? Ser vi på tallene er det kvinnene som er hardest rammet. 10, 8 % av kvinnene er smittet mot 6,4% for menn. Hovedårsaken er først og fremst fattigdom og kjønnsroller. Derfor vil jeg i dag slå et slag for de unge jentene siden det er her vi kan bidra mest for å forbygge flere smittede.

For det er ikke slik at folk i Malawi ikke vet om hvordan HIV smitter. Men fattigdom tvinger jenter til å ta noen valg som de kanskje ikke ville ha gjort hvis de hadde andre muligheter. Derfor bytter de sex mot penger for kunne gå på skole eller kjøpe seg litt mat. Fattigdom tvinger også foreldre til å gifte bort sine jenter før de er 18 år fordi de ikke har nok penger til å mette alle munnene i familien. Ofte blir disse jentene giftet bort til eldre menn som allerede er smittet av HIV. Kjønnsbasert vold er et annet stort problem som man ofte ikke snakker om. Hvilken mulighet har jentene til å beskytte seg mot menn som tvinger seg til sex? Her er det store mørketall. I tillegg har Malawi en del kulturelle praksiser som man heller ikke snakker om. Flere av disse bidrar til smitte fra eldre menn til unge jenter.

Må ansvarliggjøre guttene

Derfor er det så viktig å satse på økonomiske ordninger som gjør det mulig for jenter og gutter å gå på skole, lage ungdomsvennlige helseklinikker der retten til prevensjon og beskyttelse ikke er et tabu. Og sist men ikke minst, fokus på unge gutter og menn for å snakke om kjønnsbasert vold og kjønnsroller.

Årets tema for Verden Aidsdag er retten til helse for alle. Vi som jobber med marginaliserte grupper vet at det er en fjern drøm for mange. Men vi vet også at det nytter hvis man jobber integrert på flere fronter. Da er det ikke medisin til alle som er hele løsningen, men også økonomiske initiativer og fokus på kjønnsbasert vold som kan redusere sjansen for å bli smittet for den unge befolkningen i Malawi. Uten et slikt fokus vil vi også de neste årene bli nødt til å markere Verdens Aidsdag.

Del innlegget

 
Facebook