Kirkens Nødhjelps blogg

En fredspris for likestilling

Altfor ofte er kvinnens kropp slagmarken der kriger føres. Det viste fredsprisen til Nadia Murad og Denis Mukwege så altfor godt. Ved å voldta kvinner ødelegges ikke bare kvinnens kropp, men også lokalsamfunn blir revet fra hverandre.

Nobels Fredsprisvinner Dr. Denis Mukwege. Foto: Håvard Bjelland / Kirkens Nødhjelp.

Kampen for likestilling og for kvinners rettigheter handler om mye mer enn glasstak og slibrigheter fra kolleger. Den omfattende seksualiserte volden som kom i søkelyset da fredsprisen ble annonsert er et ekstremt eksempel på manglende grunnleggende rettigheter verden over. Dette forsterkes av at mange av kvinnene blir utstøtt av sine lokalsamfunn og av at de som har begått brutaliteten går fri.

Toppen av isfjellet

Seksualisert vold er et ekstremt, men ikke eksklusivt eksempel på at kvinners rettigheter brytes. Listen er dessverre lang. Mangel på likestilling er et enormt problem. 46 land har ikke noe lovverk som forbyr vold i nære relasjoner. I 18 land har ektemenn rett til å nekte sine koner å jobbe. Kun 23% av alle parlamentarikere er kvinner. Rundt 40.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag. Og hele 173 land har minst en lov som diskriminerer kvinner økonomisk. Denne listen kunne ha fortsatt.

Dette handler ikke bare om forholdet mellom kvinner og menn. Det handler også om økonomi, mangel på fordeling mellom rike og fattige og om den enorme ulikheten vi ser i verden.

Kjønn og økonomisk ulikhet er tett koblet. I verden i dag er det flere menn enn kvinner som eier land og penger. Menn blir betalt mer for å gjøre de samme oppgavene som kvinner, det er flere menn som har de høyt lønnede jobbene, - kvinner er overrepresentert i mange av de dårligst betalte og usikre jobbene.

Løst i 2030?

I Kirkens Nødhjelp jobber vi sammen med religiøse aktører og andre sivilsamfunnsorganisasjoner for å sikre alle menneskers rettigheter og å minske ulikhet mellom mennesker uavhengig av kjønn. Innen 2030 skal vi ha avskaffet alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden, alle former for vold og skadelig praksis, og sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv. I 2030 skal vi ha full likestilling mellom kjønnene. Dette er en viktig og ambisiøs agenda og vi er med på laget.

Del innlegget