Kirkens Nødhjelps blogg

Fra sikkerhetsvakt til jordmor

Som 10-åring flyktet Jacob uten sine foreldre fra Sør-Sudan til Uganda. Guttens drømmer om å bli lege ble knust av mangel på penger, men FN ga han stipend til å utdanne seg som jordmor. Før jul traff jeg ham på et kurs Kirkens Nødhjelp arrangerte på Haydom i Tanzania sammen med Laerdal Global Health.

Noen av jordmødrene fra Sør-Sudan som får kurs på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania.

Jacob deltok på en trening som vi arrangerer for ti sør-sundanesiske jordmødre på Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Hans og de andres historier gjør sterkt inntrykk. Det er veldig langt fra norsk overflod og trygghet til den virkeligheten som disse sør-sundaneserne lever i. Sør-Sudan er det landet i verden med høyest mødredødelighet. Mer enn 2 av 100 dør i forbindelse med graviditet, fødsel eller barseltid. 45 % av jenter på 18 er gift og har både to og tre barn. Fruktbarhetsraten er 7.1 barn og svært få bruker prevensjon. Utrygge aborter bidrar til den skyhøye mødredødeligheten.

Mangler tusenvis av jordmødre

Jacob er en av fem mannlige jordmødre som vi har klart å få til Tanzania for å trene på å bli en bedre jordmor i den krisen som landet nå er inne i. Landet har i dag mindre enn en jordmor per 30 000 innbygger. Kun 10 % av kvinnene i landet føder med kvalifisert hjelp til stede. Grace, en av de andre jordmødrene på kurset husker hvordan hun var med sin mor rundt i landsbyen og deltok på hjemmefødsler. Moren fra såkalt tradisjonell fødselshjelper. Hun så hvordan dette ofte gikk galt og bestemte seg for at når hun ble stor skulle hun bli jordmor med utdannelse.

Hvorfor bestemte så Jacob seg for å bli jordmor? Da han forteller sin historie kjenner jeg at jeg blir rørt, og det skal litt til etter 20 år i bistandsbransjen. Men han og de andres engasjement gir meg nok en gang bekreftelse på at det å jobbe med å redusere mødre dødelighet og barnedødelighet i et av verdens mest utsatte land er et riktig valg av Kirkens Nødhjelp.

I rosa uniform

Jacob er 27 år og kommer fra en fattig familie som drev med kveg og jordbruk. I 2000 flyktet han til Uganda som svært mange andre fra Sør-Sudan. Hit kom han uten sine foreldre. Heldigvis fikk Jacob muligheten til å gå på skole og fikk tatt videregående mens han oppholdt seg i Uganda. I 2008 reiste han tilbake til Sør-Sudan etter at fredsavtalen hadde kommet i stand. Egentlig ville Jacob bli lege – og han kom inn på legestudiet i Juba, men måtte takke nei fordi han ikke hadde penger til studiene. I stedet fikk han jobb som sikkerhetsvakt på en jordmor- og sykepleierskole som ligger i Juba. Jacob er en åpen og sosial gutt og snart får han god kontakt med studentene på skolen. Han synes at de som går med rosa uniform har noe eget ved seg. En egen aura og et godt samhold seg i mellom. Han bestemmer seg for at han skal bil som dem, han vil bli jordmor og bidra til redde livet til kvinnene i Sør-Sudan. For han skjønner gjennom samtalene med disse studentene at dette er en svært viktig jobb.

Imidlertid er det er ikke bare studentene som legger merke til Jacob sin interesse. Også en av lærerne legger merke til ham og spør om han ikke ha lyst til å søke på jordmorstudiet. Det ville han gjerne. Gjennom FNs befolkningsfond UNFPA får han i 2013 stipend og begynner å studere. Da han var ferdig fikk han en pris fordi han var en så flink student. Resten er historie. I dag leder Jacob kvinneavdelingen på Torit sykehus – og redder liv hver dag.

Jacob er en fantastisk dedikert jordmor som med enkle midler forsøker å forbedre situasjonen for kvinnene som kommer til ham. Etter treningen han fikk på Haydom håper han å kunne redde enda flere liv og ikke minst jobbe mer med å fremme bruk av familieplanlegging for å redusere uønskede svangerskap og utrygge aborter.

Del innlegget