Kirkens Nødhjelps blogg

Mensen, trygge doer, og rent vann

I april ble Utviklingsminister Nikolai Astrup den første som sa «mensen» fra Stortingets talerstol. Vi håper dette vil være høyt på agendaen under høynivåmøtet i FN i New York denne uka. Fordi tilgang til rent vann, gode sanitærforhold og doer er viktig. Dritviktig faktisk.

I Øst-Hararghe i Etiopia i 2016 var mangelen på vann merkbart tilstede. Her fra et vannpunkt Kirkens Nødhjelp og vår lokale partner har reparert i 2016. Foto: Hilina Abebe / Kirkens Nødhjelp.

FNs bærekraftsmål nummer 6: Vann og gode sanitærforhold.

Mens mange her hjemme har tatt ferie begynner FN i dag sitt årlige Høynivåmøte om Bærekraftsmålene. Alle verdens land møtes hvert år for å diskutere hvordan vi ligger an i oppfølgingen av målene frem mot 2030, og hva vi kan gjøre for at det skal gå raskere. Temaet for årets forum er overgangen til mer bærekraftige og robuste samfunn, og ett av målene som skal opp denne gangen er mål 6 om rent vann og gode sanitærforhold.

Alle må få tilgang på rent vann

I følge Verdens Helseorganisasjon mangler 844 millioner mennesker tilgang til rent og trygt drikkevann, og i 2025 vil to tredjedeler av verdens befolkning leve med moderat til alvorlig vannmangel. Aller hardest går det ut over de som har minst, men klimaendringene og vannmangel påvirker også storbyene, som vi så da Cape Town i vinter lenge stod i fare for å gå tom for vann. Derfor er mål 6 om tilgang til rent vann og sanitærforhold essensielt for å skape utvikling.

Det er viktig at alle har tilgang på vanntjenester. Stater må kunne sørge for at infrastrukturen som rør og brønner er på plass og at drikkevannet som er tilgjengelig ikke er forurenset og gjør folk syke. Men det er ikke nok. Vi må også sørge for at det er nok vann i verden. Tilgangen til vann henger tett sammen med klimakrisa. Mer ekstremvær skaper mer tørke og varmere vær, som går på bekostning av de som har minst. Skal vi forhindre at store deler av kloden blir ubeboelig og uten vanntilgang må også Norge ta ansvar for sine klimautslipp og kutte her hjemme. I tillegg må vi bidra til at utviklingsland kan møte klimaendringene best mulig rustet gjennom klimafinansiering.

Toaletter i en flyktningleir i Hellas i 2016. Foto: Jane Vogt Evensen / Kirkens Nødhjelp.
Toaletter i en flyktningleir i Hellas i 2016. Foto: Jane Vogt Evensen / Kirkens Nødhjelp.

Sanitær er dritviktig

Tilgang til gode og trygge sanitærforhold har store helseeffekter. Hele 2,4 milliarder mennesker har ikke tilgang til trygge toaletter. Det er hver tredje person på verdensbasis! Gode sanitærforhold er et viktig tiltak for å styrke folkehelsen og redusere smittefare. Det som skal til er enkel hygiene som vi ofte tar for gitt, som at toalettet må sørge for at avføring ikke kommer i kontakt med huden, å kunne vaske hendene etter dobesøk, eller å kunne gå på do uforstyrret, og føle seg trygg når man gjør det. Hvis alle hadde hatt tilgang til gode og trygge doer, kunne livene til de 280 000 barna som dør av diaré årlig vært spart. Å bruke en ekstra krone på å skaffe tilgang til bedre toalett ville spart 8 kroner i helseutgifter.

Men det handler ikke bare om tall og helse, det handler også om verdighet. Å kunne gå på do uten å frykte for livet, eller å kunne ha kontroll over dine egne kroppsfunksjoner blir stemplet som kjernen av verdighet. For mange unge jenter presenterer det å få mensen en utfordring, det fremstilles som et tabu, og mange blir tvunget til å holde seg hjemme eller slutte på skolen. Tilgang til trygge og gode toaletter kunne endret dette.

Skal vi gjøre rent vann og gode sanitærforhold allemannseie må politikerne ta eierskap til dette. Norge og andre land må komme sammen under Høynivåmøtet og foreslå gode tiltak som tar klimaendringene på alvor, sikrer vanntilgang til alle og øker tilgangen til toaletter. Det er dritviktig.

Del innlegget

 
Facebook