Kirkens Nødhjelps blogg

Nå har dere sjansen, Venstre

Det er større muligheter enn noen gang til å få gjennomslag for mer grønn politikk i regjering. Kirkens Nødhjelp håper på tydelige og utålmodige klimasignaler fra Venstre-landsmøtet.

Trine Skei Grande. Foto Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Venstre.

I helga samles Venstre-medlemmer fra hele landet til Venstres landsmøte. Jeløya-erklæringen løfter opp FNs bærekraftsmål og trekker opp flere hjertesaker for Venstre som også er viktige i et globalt perspektiv. Vi i Kirkens Nødhjelp vil innstendig oppfordre landsmøtedelegatene til å bidra til at Venstre får en enda mer global politikk ut i verden.

Venstre og klima- og energiminister Ola Elvestuen har nå hovedansvaret for å lede norsk klimapolitikk inn i en fremtid som er bærekraftig for alle. Med Høyres ferske storresolusjon om grønn omstilling, er det større muligheter enn noen gang for å få gjennomslag for mer grønn politikk i regjering. Jeløya-erklæringen anerkjenner at kutt i norske utslipp vil kreve betydelige omstillinger, men at dette er absolutt nødvendig og i henhold til internasjonale forpliktelser.

Norge må kutte utslipp

Kirkens Nødhjelps hovedbekymring er at norske utslipp ikke kuttes raskt nok. Derfor er vi svært glade for at Venstres landsmøte skal diskutere et av de aller viktigste spørsmålene i norsk klimapolitikk: olje. Oljeproduksjon står for en svært stor del av norske utslipp, i tillegg til at de virkelig store utslippene kommer når den brennes i utlandet. På den måten har Norge blitt verdens syvende største eksportør av klimagasser. Derfor støtter Kirkens Nødhjelp forslagene om å revidere oljeskatteregimet ved å avvikle leterefusjonsordningen, innføre en høyere karbonpris på norsk sokkel og redusere friinntektene og avskrivningssatser.

Disse forslagene reflekterer Venstres mangeårige og utvilsomt sterke klimaengasjement. Vi håper landsmøtedeltakerne bruker sitt sterke klimaengasjement og sender et tydelig og utålmodig signal til regjeringspartnerne om at Norge må begynne å kutte nasjonale utslipp. Men vi oppfordrer også landsmøtet til å sette partiets klimaengasjement i et større, globalt rettferdighetsperspektiv.

Klimafinansiering

Klimafinansiering er en vesentlig del av den globale klimaagendaen. Rike land, som i all hovedsak forårsaker klimaendringene, er forpliktet til å støtte fattigere land med penger til nødvendige klimatiltak. Tiltak som landene selv ikke har økonomisk mulighet til å gjennomføre. Dessverre har norsk klimafinansiering blitt kuttet dramatisk de siste årene. Denne utviklingen oppfordrer vi Venstre som regjeringsmedlem til å snu. Norge har et høyt historisk utslipp av klimagasser og en veldig stor økonomisk kapasitet. Derfor må Norges klimafinansiering trappes kraftig opp og spesielt støtten til klimatilpasning i fattige land som er hardt rammet av klimaendringer som tørke, vannmangel eller flom.

Landsmøtets hovedtema, teknologi, kan også løftes i en mer global retning. Det er veldig positivt at Venstre ser på muligheter for hvordan teknologien kan bidra til grønn omstilling. Men vi savner et globalt perspektiv i landsmøtedokumentet om teknologi. Kirkens Nødhjelp håper Venstres landsmøtedeltakere vil bidra til at diskusjonen om teknologi også inkluderer muligheter og risiko for verdens fattige.

Ett tema som vi da håper vil komme opp er det faktum at de store globale teknologiselskapene nesten ikke betaler skatt. Dersom Norge og andre land kan skatte disse selskapene, vil det bidra med viktige skattekroner. Dette er viktig for alle land i verden og vår velferd i fremtiden. Men spesielt avgjørende er det for fattige land, hvor skatteinntektene er mye lavere samtidig som behovene for å bygge ut velferdstjenester er enorme.

Da Kirkens Nødhjelp gikk gjennom alle partiprogrammene før valget i fjor, fikk Venstre terningkast fem. Vi sa den gangen at vi håpet at Venstre ville løfte utviklingspolitiske saker mer i fremtiden. Tiden er kanskje inne? Engasjerte landsmøtedeltakere har nå mulighet til å løfte nettopp disse temaene gjennom å delta aktivt i debattene og fremme verdensvennlige forslag gjennom helgen.

Vi i Kirkens Nødhjelp ønsker Venstres landsmøtedeltakere et godt møte!

Del innlegget