Kirkens Nødhjelps blogg

Norges klimamål må bli rettferdig

Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030, slår en ny rapport fast. Minst 53 prosent må tas hjemme. I tillegg må Norge øke sin klimabistand til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland. Kun slik når vi Paris-avtalen.

Tørke i Alyu Abba Ankober, Ethiopia. Foto: Kristin Morseth / Kirkens Nødhjelp.

Stockholm Environment Institute har skrevet rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement» på oppdrag fra Kirkens Nødhjelp, Regnskogfondet, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø. Rapporten presenterer en utredning av hva som er Norges rettferdige andel av de globale utslippskuttene som er nødvendige for å begrense global oppvarming til 1,5°C over før-industrielt nivå. I tillegg beregner den Norges rettferdige andel av kostnadene for at utviklingsland skal få tilpasse seg til et endret klima, som Paris-avtalen forplikter oss å bidra til.

Hva er Norges rettferdige klimaansvar globalt?

Rapporten svarer på dette ved å se på hvor mye klimagasser ulike land har sluppet ut fram til nå, og hvor stor økonomisk kapasitet de har til å bidra med løsningene på klimakrisen. Basert på dette kan vi regne på Norges rettferdige andel av den globale klimainnsatsen.

Rapporten viser også at det er mulig å ivareta hensynet til verdens fattige samtidig som vi kutter de globale utslippene. Utregningene utelukker mennesker under en viss inntektsgrense. De regnes ikke å ha hverken en del av ansvaret for klimakrisen eller kapasiteten til å løse den. Dette er mennesker som har sluppet ut mindre klimagasser, og som har behov for å bruke pengene sine til utvikling.

Norge har kun 0,07 prosent av verdens befolkning. Rapporten kommer derimot fram til at vi må bidra med kutt av klimagassutslippene tilsvarende 0,65 prosent av verdens totale kutt. Med andre ord har vi et ansvar som er nesten ti ganger større enn folketallet vårt skulle tilsi.

Må gjøre mer hjemme og ute

For å oppfylle vår del av det globale ansvaret må Norge bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030. Dette ligger langt over norske klimamål i dag, og sier noe om hvor omfattende Norges ansvar er.

Siden det ikke går an å kutte 430 prosent hjemme, kommer rapporten frem til at minst 53 prosent skal tas på hjemmebane. I dag har Norge mål om å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU, som betyr at ikke alt skal tas i Norge. Rapporten anslår at Norges mål må økes til minst 53 prosent for å være i tråd med vårt rettferdige bidrag, og at alt dette må tas nasjonalt. Norges klimamål i dag er ekstremt svakt og langt ifra det vårt rettferdige bidrag burde være. Norge skal i 2020 rapportere inn et nytt mål til FN, og da må ambisjonsnivået opp.

Resten av de 430 prosentene kutt må oppfylles ved å finansiere utslippsreduksjoner i andre land. Rapporten anslår at prislappen kan være oppimot 50 milliarder kroner i året for å realisere disse utslippskuttene.

Livsviktig klimatilpasning

Rapporten ser også på Norges rettferdige andel av å støtte utviklingsland med å tilpasse seg de klimaendringene som allerede skjer. Konservative anslag viser at Norge må bidra med nærmere 15 milliarder kroner i året til klimatilpasning. Dette kommer i tillegg til de 50 milliardene til utslippsreduksjon.

Regjeringen har de siste årene kuttet kraftig i det internasjonale klimabidraget, og bevilger nå rundt fire milliarder kroner i året. Dette er den samlede støtten til utslippskutt og tilpasning.

Trenger modige klimapolitikere

Jeg tror flere nordmenn ønsker seg modige klimapolitikere etter denne sommeren. Vi er mange som har blitt redde etter månedsvis med tørke og ekstremvær, også her oppe i nord, samtidig som nyhetene daglig fylles av tragiske værhendelser fra hele kloden.

Norge må kutte utslipp nasjonalt i et mye større tempo, og legge penger på bordet for at fattige land kan bli med på den grønne utviklingen og kutte sine utslipp. Det er fortsatt mulig å holde den globale oppvarmingen til 1,5°C. Denne muligheten er derimot borte om bare noen få år. Vi, med vår rikdom, har en unik mulighet til å ta vår rettferdige andel. Vi trenger et styrket norsk klimamål.

Vi trenger politikere, både i regjering og i opposisjon, som tør å skifte gir og øke farten på omstillingen mot en fornybar, bærekraftig og klimarettferdig fremtid.

Les hele rapporten "Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement" her.

Del innlegget