Kirkens Nødhjelps blogg

Vær mer utålmodige, Høyre!

Det er bra at Høyre setter klima og miljø på dagsorden på sitt landsmøte. Men hvor blir det av tiltakene som skal hjelpe de som rammes hardest av klimaendringene?

Langvarig tørke i Somalia har ført tusenvis av mennesker på flukt fra sine hjem på grunn av vann- og matmangel. Klimaendringene vil føre til mer tørke og ekstremvær, og det er de fattigste som rammes først og hardest. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

I morgen starter Høyres landsmøte. Samtidig har Norge for første gang i historien en utviklingsminister fra Høyre. Siden Nikolai Astrup ble utnevnt til utviklingsminister 17. januar i år, har han markert seg som svært engasjert og aktiv i rollen. Det er gledelig. Norge er en stor utviklingspolitisk aktør og det er viktig at dette arbeidet igjen ledes av en ambisiøs og utålmodig minister. I tillegg har både statsministeren og utenriksministeren vist et sterkt engasjement for bærekraftig utvikling. Nettopp derfor er det både overraskende og skuffende at Høyres landsmøte ikke har utviklingspolitikk på dagsorden. Hederlige unntak er to resolusjonsforslag fra Unge Høyre og Trøndelag Høyre om barneekteskap, som jeg håper blir vedtatt.

Til tross for at utviklingspolitikken mangler, er det samtidig oppløftende å se at sammenhengen mellom klima og global fattigdom klart kommer frem i Høyres resolusjonstekst om grønn omstilling: «Klimaendringene er reelle og farlige. De representerer en grunnleggende utfordring for vårt samfunnssystem og vår økonomi. Globalt er trusselen størst for fattige mennesker i utviklingsland, der værforandringer allerede gjør livsvilkårene vanskeligere. Klimakampen er derfor både et nasjonalt anliggende, og et globalt moralsk imperativ.» Det er svært positivt at Høyre vil at Norge skal jobbe både nasjonalt og globalt for at verden skal nå Parisavtalen og helst begrense global oppvarming til halvannen grad.

Manglende tiltak

Resolusjonen lister opp flere nasjonale klimatiltak, men dessverre ser vi lite til tiltakene som skal hjelpe de som rammes hardest av klimaendringene – fattige mennesker i utviklingsland. For vi er på feil kurs. Ikke bare har norske utslipp økt med 3 prosent siden 1990. I tillegg har norsk klimafinansiering, som skal hjelpe de fattigste landene med å håndtere dramatiske klimaendringer, blitt redusert med en tredjedel fra 2014 til 2016. Og kun 9 prosent av Norges klimafinansiering går til tilpasning, til tross for internasjonal enighet om 50 prosent. Skal Norge ta sin del av ansvaret for at verden når Parisavtalen, har vi dårlig tid. Det haster både med å kutte utslipp og bidra til å finansiere klimatilpasning i de landene som rammes hardest av klimaendringene. I resolusjonsteksten er klimatilpasning i fattige land ikke nevnt med ett ord.

Som et land med økonomisk kapasitet, potensial for innovasjon, men også et land med store historiske utslipp, er det viktig at Norge fortsetter å ha høye ambisjoner og tar lederansvar på globalt klimaarbeid. Jeg håper at Høyre, i samarbeid med Venstre, kan ivareta denne lederrollen på en god måte. Men Kirkens Nødhjelp og mange andre organisasjoner, frykter at Norge er i ferd med å miste denne lederrollen. Nedadgående nivå på norsk klimafinansiering, på Høyre sin vakt, og uviljen til å ta i spørsmålet om tap og skade, er med på å slå sprekker i bildet av Norge som en av de store lederne i forhandlingene.

Skru opp ambisjonsnivået!

Kjære delegater til Høyres landsmøte: I løpet av helgen skal dere diskutere flere fremoverlente tiltak for klima og miljø, blant annet styrking av Norges internasjonale satsning på fornybar energi og energibistand til utviklingsland. Dette er viktige satsninger, som jeg håper blir vedtatt. Samtidig vil jeg oppfordre landsmøtedeltakerne til å skru opp ambisjonsnivået enda et par hakk og øke norsk innsats for klimatilpasning i fattige land. Nå er det bare tre stortingsperioder til FNs bærekraftsmål og Parisavtalen skal innfris. Verdens fattige trenger et mer utålmodig Høyre.