Kirkens Nødhjelps blogg

Vi kan ikke betale oss ut av flyktningkrisa, Frp

Norge kan ikke kjøpe seg ut av ansvaret for verdens flyktninger og skyve alt ansvaret over på de fattigste landene. Å stenge grensene helt, vil være et klart brudd på Norges internasjonale forpliktelser.

Midlertidig teltleir i Bekaa-dalen i Libanon. Foto: Greg Rødland Buick / Kirkens Nødhjelp.

I dag starter FrPs landsmøte. I sakene som skal behandles er det lite som handler om verden utenfor Norge, bortsett fra et kjærkomment forslag er å støtte arbeidet mot plastforurensning i havet. Vi håper dette forslaget får gjennomslag. I tillegg har FrPs Stortingsgruppe sendt inn et forslag om et tema FrP har vært opptatt av i flere år, nemlig å hjelpe flere som er på flukt i de såkalte nærområdene. Som tidligere, har FrP en forutsetning for å øke støtten til nærområdene, nemlig at antallet flyktninger som kommer til Norge må ned mot null.

Dette er et kunnskapsløst utspill fra FrP. Vi som jobber i nærområdene hver dag vet at nærområdene stort sett består av fattige land, som selv er rammet av krise og konflikt. Disse fattige landene tar imot 84% av dagens flyktninger og de har nå fullstendig sprengt kapasitet. Vi jobber hver dag med flyktningene og med mottakerlandene og vi vet at et slikt forslag er helt urealistisk å gjennomføre. Hvis Norge stenger grensen fullstendig, vil vi legge hele byrden på fattige land.

Et eksempel er Libanon, et lite land på størrelse med Buskerud fylke og med en befolkning på 4,4 millioner mennesker, huser i dag ufattelige to millioner flyktninger. Samtidig vil de nå gjenåpne grensen for å unngå en humanitær krise. I løpet av ett år har et fattig land som Uganda tatt imot én million flyktninger fra Sør-Sudan.

I nærområdene har flyktninger stort sett to valg: Prøve å klare seg på egen hånd eller bo i flyktningleirer som ofte bare er oppbevaringsanstalter. De fleste kommer aldri i arbeid, de blir aldri integrert, og de oppfattes som en reell byrde for lokalsamfunn som får veldig lite støtte for å håndtere flyktningene. Dette er ikke bra for noen, og fører ofte til mer uro og konflikt. Vi ser ofte en helt ekstrem vilje til å ta imot mange, men ressursene og kapasiteten er ikke der. Land som Libanon, Kongo og Uganda har selv slitt med krig og konflikt og fattigdom. De brekker nå ryggen på å prøve å håndtere flyktningstrømmene. Dette er ikke problemer som bare kan løses med økonomiske ressurser. Verden må også avlaste disse områdene ved å ta imot flyktninger.

Flere må ta ansvar

Utviklingsland som huser enorme flyktningstrømmer trenger at flere land er med å ta sin del av ansvaret. Da blir det ganske absurd om Norge skal hoppe bukk over våre internasjonale forpliktelser og ikke ta imot en eneste flyktning. Det er rett og slett oppsiktsvekkende at FrP vil bryte så fullstendig med Norges internasjonale avtaler. Norge, en liten fredsnasjon, er avhengig av et globale spilleregler og byrdefordeling. Norge har derfor en lang tradisjon for å støtte opp om FN-apparatet og internasjonale avtaler. Noen land prøver nå å svekke dette globale systemet. Norge må ikke bli et slikt land.

Det er flott at Frp ønsker å øke støtten til nærområdene – disse landene fortjener støtte for å håndtere 84% av dagens flyktninger. Men flyktningkrisen er ikke et problem Norge bare kan betale seg ut av. Vårt humanitære ansvar må også handle om å ta vår del av flyktningebyrden.

Vi i Kirkens Nødhjelp ønsker FrPs medlemmer og delegater et godt landsmøte!

Del innlegget