Kirkens Nødhjelps blogg

Bra klimastart på 2019, Erna! Her er neste skritt.

Året startet med lovende ord fra statsminister Erna Solberg i sin nyttårstale. Hun sier klimamålene Norge har i dag ikke er gode nok, og at hun «vil skjerpe målene slik at Norge gjør vår del for å unngå farlige klimaendringer.» Det er akkurat en slik statsminister verden trenger nå. En som tør å sette seg høye mål, gå foran og vise vei. Et solid nyttårsforsett!

Regjeringsforhandlinger på Granavolden. Foto: Erna Solberg.

For bakteppet for dette er som vi vet alvorlig. I høst kom FNs klimapanel med sin nyeste rapport, som forteller oss at verden må om lag halvere sine klimagassutslipp innen 2030 hvis vi skal holde jordas temperaturøkning til maksimalt 1,5 grader. Den viste også at 2 grader global oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige menneskelige- og miljømessige konsekvenser, sammenlignet med 1,5 grader. Den gode nyheten er at det fortsatt er mulig å holde seg under 1,5 grader, men at det krever ambisiøs politikk og store samfunnsendringer. Det høres det ut som statsministeren er innstilt på.

Når regjeringen Solberg nå samles på Hadeland til forhandlinger og mulig utvidelse, har Kirkens Nødhjelp derfor én klar anbefaling som svar på statsministerens nyttårsforsett:

Det norske klimamålet for 2030 må være at norske klimagassutslipp blir minst 53 prosent lavere i 2030 enn utslippene våre i 1990. Kun slik tar Norge sin rettmessige andel for at verden når Paris-avtalen.

Hvorfor minst 53 prosent?

Fordi det er rettferdig! FNs klimapanel anslår at en halvering av utslippene er det som trengs innen 2030. Paris-avtalen slår fast at det globale klimaansvaret, responsen på klimakrisen, skal være felles, men forskjellig. Vi kaller det rettferdig. Dette betyr at hvor mye et land har sluppet ut historisk, samt landets økonomiske kapasitet til å bidra til å løse klimautfordringen, påvirker hvor mye de kan bidra. Mye utslipp – mer ansvar. Mye penger – mer ansvar.

Kirkens Nødhjelp gav i høst ut rapporten «Norway’s fair share of meeting the Paris Agreement», sammen med Naturvernforbundet, Regnskogfondet og Forum for Utvikling og Miljø, skrevet av Stockholm Environment Institute. Rapporten presenterer en utredning av hva som er Norges rettferdige andel av de globale utslippskuttene som er nødvendige for å begrense global oppvarming til 1,5°C.

Basert på prinsippene historisk ansvar og økonomisk kapasitet, slår rapporten fast at Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030. Av dette anslås det at vi må kutte minst 53 prosent innenfor egne landegrenser i denne perioden. Resten av utslippskuttene må komme i form av norsk klimafinansiering til utslippsreduksjoner i andre land, da primært utviklingsland.

EU er nå i en prosess om skjerpet klimamål, og 55 prosent diskuteres. Dette, samt at et samlet norsk sivilsamfunn står bak et krav om minst 53 prosent kutt i Norge innen 2030, bør være motivasjonen Erna Solberg trenger.

Lykke til med regjeringsforhandlingene, vi håper på et styrket klimamål!

Les mer bakgrunn om rapporten her:

Her finner du rapporten i sin helhet:

Del innlegget