Kirkens Nødhjelps blogg

En grønn revolusjon i Afrika kan redusere sult og spare miljøet

I fremtiden må jordbruksarealer utnyttes mye mer effektivt enn i dag for å utrydde sult innen 2030. Vi må klare å produsere mer mat uten å bruke større jordbruksareal.

Et av Kirkens Nødhjelps landbruksprosjekt i Tanzania.

For å nå bærekraftsmålet om å utrydde sult innen 2030 må man nesten fordoble dagens tilbud av mat. I Afrika er matbehovet dramatisk økende. FN har beregnet at matproduksjonen på kontinentet må økes med 46 prosent innen 2030. I Afrika sør for Sahara må mattilgangen øke med 85 prosent for å nærme seg null sult i 2030.

Økt matproduksjon er livsviktig. Alle mennesker må ha nok mat og riktig mat. Men økt matbehov bør ikke medføre økt bruk av areal og avskoging. Skogen må beskyttes, dette er viktig globalt og lokalt. Jordbruksarealet må derfor utnyttes mye mer effektivt enn i dag for å fø befolkningen i årene som kommer.

I dag lanserer FNs Klimapanel sin spesialrapport om klimaendringer og landareal. Den gir mer kunnskap om hvordan vi bedre kan utnytte landareal på kloden uten å ødelegge miljø og klima.

En grønn revolusjon i Afrika?

Midt på 1900-tallet ga «Den grønne revolusjonen» i Europa og USA større avlinger per mål. Afrikanske land har dessverre ikke tatt del i denne utviklingen og landbruket drives i stor grad fortsatt ineffektivt og med dårlig utnytting av arealet. Afrika trenger en grønn revolusjon.

Dette betyr at småbønder på kontinentet - som utgjør Afrikas viktigste matprodusenter - må produsere mer effektivt og drastisk begrense ekspansjon av jordbruksarealer.

Dette gjør Kirkens Nødhjelp

For å sikre høyest mulig produksjon må vi sørge for at småbønder har tilgang på kunnskap, og vi må bidra til riktig teknologi og innsatsfaktorer. Bønder som skifter deler av produksjonen sin til for eksempel dryppirrigerte grønnsaker vinner på tre punkter: De tjener mer, vil ha mindre behov for landareal og får tilstrekkelig, variert og næringsrik mat til å fø familien med.

I Malawi og Tanzania jobber Kirkens Nødhjelp nå med innovative løsninger på nettopp disse utfordringene gjennom et initiativ vi kaller mikroinvestering. Vi gir småbønder muligheten til å investere i en rimelig pakke som inneholder et dryppvanningssystem for hagebruk, innsatsfaktorer og kunnskap til rundt 90 norske kroner. De får også tilgang til en agronom som kan komme på besøk eller er tilgjengelig via mobil.

Ved hjelp av en slik pakke økes produktiviteten til det femdobbelte eller mer, noe som gjør det attraktivt for bonden å reinvestere i flere slike pakker, og dermed øke produksjon av næringsrik mat og inntekt.

Ber norske myndigheter trappe opp innsatsen

Med relativt enkle og rimelige grep har bonden fått muligheten til å jobbe seg ut av fattigdom, bli mer produktiv og produsere klimavennlige og næringsrike grønnsaker.

Det er bra at norske myndigheter satser på bærekraftige matsystemer. Nå håper vi at de trapper opp innsatsen for en økt matproduksjon uten at det går på bekostning av skog og miljø. Da blir det helt nødvendig å øke produksjonen på eksisterende landbrukuksareal.

Del innlegget

 
Facebook