Kirkens Nødhjelps blogg

Lever fra hånd til munn

Det var tankevekkende for meg å se hvor mange etiopere som lever fra hånd til munn. Vi kan ikke skjule oss bak at vi ikke vet, for vi vet så inderlig vel. Vi gikk forbi en bil med flere unge menn, og han ene spurte oss hvor vi kom fra. Jeg svarte "We are from Norway". Da så han på meg og sa "You have a good life"..

Under reisen til Etiopia opplevde Silje feiringen av en ortodoks religiøs høytid.

Det var smertefullt å høre han si det. For han har helt rett. Han vet og jeg vet. Vi er alle mennesker skapt av Gud, og vi har like stor verdi.

En hel uke ble jeg med Kirkens Nødhjelp for å se på ulike prosjekter i Etiopia. I tillegg til å se på arbeidet som Kirkens Nødhjelp gjør, har vi fått bli kjent med et helt nytt land, og nye mennesker både fra Norge og Etiopia. Inntrykkene er mange og sterke. Vi vil fortelle og vise bilder for konfirmantene som skal gå med bøsser under fasteaksjonen 9.april 2019 og på begge julekonsertene nå før jul. Vi i Tinn menighet skal til og med ha en "Mamma Mia - låvefest" lørdag 27.april til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

Et diakonalt ansvar

For meg er det av stor betydning av Kirkens Nødhjelp er trosbasert. Jeg engasjerte meg i Changemaker som ungdom og kjente at Kirkens Nødhjelp var et verktøy for meg til å kunne bety noe for andre. Som kristen ser jeg verdien av kraften som ligger i troen vår, og jeg har nå sett hvordan Kirkens Nødhjelp aktivt bruker de kirkelige strukturene strategisk for å nå ut med sine prosjekter til flest mulig mennesker. I Etiopia der så stor del av befolkningen er ortodokse kristne er det avgjørende å jobbe inn mot kirken. Både for å forankre vannprosjekter og ikke minst for å drive holdningsarbeid i forhold til likestilling, kvinners rettigheter, kjønnslemlestelse og mot barneekteskap. Nettopp fordi Kirkens Nødhjelp er kirkelig vil deres stemme bli hørt av prestene i den ortodokse kirke.

Internasjonal diakoni for meg handler om ansvaret vi alle kristne har for å dele det vi har med mennesker over hele verden. Og da mener jeg både tid, bønn, penger og tro. Det har blitt mer og mer viktig for meg å se hvilket ansvar jeg har som kristen i ett av verdens rikeste land. Bibelen forteller oss flere steder at vi har et ansvar for andres nød.

Når ut bredt

Vi er i en fjellandsby der alle får mat mens vi hører om Kirkens Nødhjelps sine prosjekter. Det er blant annet holdningskampanjer for å motvirke barneekteskap, fremme likestilling og hindre omskjæring og kjønnslemlestelse. Fordi Kirkens Nødhjelp jobber med den ortodokse kirken når de bredt ut med sin undervisning. Over 60 % av menneskene i Etiopia tilhører den ortodokse kirken, og de hører på det prestene sier.

Landdirektør Eivind Aalborg (i midten) sammen med reisefølget i samtale med en etiopisk kvinne. Foto: Erland Grøtberg.
Landdirektør Eivind Aalborg (i midten) sammen med reisefølget i samtale med en etiopisk kvinne. Foto: Erland Grøtberg.

 

Det er mange organisasjoner som hjelper andre, men for meg er det viktig at Kirkens Nødhjelp jobber ut ifra en kristen forståelse. Det ser jeg har stor verdi fordi bibelen har et unikt menneskesyn og man er opptatt av å jobbe ærlig og sannferdig i et land med stor korrupsjon og mange gråsoner. Jeg tror også vi skal tenke stort om hva det gjør med kirkene i Norge å få dele av våre penger og vårt engasjement for dem som lider i andre land. Med utgangspunkt i at vi elsker fordi vi er elsket først.

Viktig forankring

Noe av det som jeg virkelig ble imponert over da jeg var i Etiopia, var måten man jobber på for å forankre sine prosjekter. En ting er å sette opp en brønn i en landsby, men Kirkens Nødhjelp jobber svært godt også med å forankre prosjektene lokalt. Landsbybeboere graver ut vanngrøfter på dugnad, og det blir etablert vannkomitèer som vedlikeholder og følger opp de nye brønnene.

Ikke minst er det viktig at Kirkens Nødhjelp stiller krav om 50% kvinnerepresentasjon i alle komiteene. Dette gjør at arbeidet forankres og har varig verdi. Den lokale forankringen styrkes også av at det kun er en ansatt nordmann i Etiopia. Han er landsjef, og at alle de ansatte andre var etiopiere. Også landsbybeboerne bidro selv til hjelpearbeidet. Vi var i en landsby og så hvordan landsbybeboerne gravde en 11 km lang grøft på dugnad. Her skal det legges ned en vannledning som skal føre rent vann inn til landsbyen der de bor. Ved å bidra aktivt selv til rent vann blir brønnen forankret og menneskene føler eierskap. Dermed lever vannprosjektet også etter at Kirkens Nødhjelp har trukket seg ut.

Del innlegget