Kirkens Nødhjelps blogg

Også lokalvalg kan forandre verden

Akkurat nå preger valgboder, partiprogrammer og ivrige lokalpolitikere alle landets lokalsamfunn. Kommune- og fylkestingsvalget gir oss mulighet til å påvirke hvem som skal gjøre de viktige beslutningene som påvirker hverdagen vår. Det er lett å tenke at lokalpolitikken ikke har noe med resten av verden å gjøre. Heldigvis er det feil.

Din stemme i lokalvalget kan faktisk være en spire til endring. Bildet er fra et av våre grønnsaksprosjekt i Tanzania.

Det som bestemmes i din kommune kan nemlig få følger langt utenfor landegrensene. Det er godt nytt for de som har et brennende engasjement for å gjøre noe med de store fattigdoms- og klimaproblemene i verden. Det er ikke slik at man må til Oslo for å engasjere seg i internasjonale spørsmål.  Faktisk går det mye raskere å få til endringer om vi starter lokalt.  

Kirkens Nødhjelps samfunnsoppdrag er å stå opp for verdens fattigste. Vi ønsker å være en stemme for de mest sårbare, og jobber for å påvirke politiske beslutningstakere både her hjemme, internasjonalt og i landene vi jobber i.  Vi jobber for mer rettferdige skattesystemer i fattige land, for at bønder skal kunne tilpasse seg endret klima og for at ingen skal havne i moderne slaveri på grunn av dårlige arbeidsforhold. Vi ser at lokal handlekraft er helt nødvendig for å skape endringer. Kampen for en rettferdig verden blir mye lettere dersom også kommunene er med på laget.  

Med FNs bærekraftsmål har verden sammen blant annet bestemt at sult skal utryddes, fattigdom og ulikhet bekjempes og klimakrisen løses. Gjennom lokalpolitikken kan vi bidra til at FNs bærekraftsmål blir nådd på globalt nivå, og sørge for å støtte opp om heller enn å slå beina under all den gode innsatsen som gjøres. Men hva betyr dette i praksis? 

Klimaendringene kjenner ingen grenser. Vi snakker ofte om globale tiltak, men uansett om utslippene skjer i Norge eller Kina, så skjer de i en by, kommune eller tettsted. Kuttes utslipp i din kommune, vil det bidra i den store dugnaden.  

Kommunal innkjøpspolitikk høres kanskje ikke så engasjerende ut. Men kommunene våre, som er blant Norges største innkjøpere, har enorm makt og påvirkningskraft. Har kommunen gode etiske regler for hva og hvem de skal kjøpe fra, kan de sikre at de ikke kjøper fra bedrifter med dårlig arbeidsvilkår og sørge for at kommunens innkjøp ikke støtter opp om bruken av skatteparadiser.   

Kommuner og byer kan også gå foran i andre viktige spørsmål. De kan melde seg inn i internasjonale paraplyorganisasjoner som f.eks. Mayors for peace, de kan erklære klimakrise eller de kan bli såkalt ICAN-kommune for en atomvåpenfri verden. Alt dette gir tydelige signaler om hvilken verden vi ønsker og vil legge press på nasjonale myndigheter verden over. 

Så hvor tas disse beslutningene og hvor kan du finne dem igjen i din kommune? De spennende sakene kan for eksempel gjemme seg bak finansforvaltningen i kommunen. Det som med det blotte øyet ser tørt og litt kjedelig ut, gir faktisk mulighet til å forandre livene til mennesker langt unna. 

Med din stemme i lokalvalget, kan du være med og forandre verden. Spør også dine lokalpolitikere om hvordan de vil tenke globalt i lokalpolitikken. Så er det opp til politikerne om de faktisk makter å ta det ansvaret som kreves lokalt for at vi sammen kan jobbe for en mer rettferdig verden. Løsningene ligger ofte nærmere enn vi tror. Godt valg!