Kirkens Nødhjelps blogg

Økologisk rettferdighet

I fjor drakk nordmenn over 250 tonn rettferdig kaffe, og 84 % av oss er villige til å betale et par ekstra kroner for å sikre en minstepris for kaffeprodusentene. Jeg har sett med egne øyne hva det betyr for etiopiske kaffebønder.

Etiopisk kaffesermoni. FOTO: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Kirken i Tinn startet i høst en helt ny café i lokalene til Rjukan baptistkirke sammen med frivillige fra Baptistkirken og Filadelfia. Vi holder åpent en fredag i måneden og inviterer med stor glede til hjemmelaget suppe, hjemmebakte kaker, milkshake og god kaffe. Det har vært viktig for oss fra starten av at kaffen er både økologisk og rettferdig. Det koster oss noen kroner mer, men betyr til gjengjeld mye for dem som produserer kaffen i andre deler i verden.

Kristent ansvar

Som en del av det å forvalte skaperverket, er det viktig for oss i kirken at måten kaffen blir fremstilt på er bærekraftig. Her i Norge nyter vi dessverre godt av umenneskelige produksjonsforhold i utviklingslandene ved at vi konsumerer billig kaffe fra Brasil. Heldigvis får Initiativ for Etisk Handel stadig flere støttespillere. I tillegg er det selvfølgelig helt nødvendig med strukturendringer i produksjon og handelsregelverk. 

I kirken er "Kamp for rettferdighet" en av fire målsettinger i det diakonale arbeidet, og det skulle bare mangle at vi i det minste velger den kaffen som gir kaffebøndene best betalt. Dette punktet i diakoniplanen er det som kanskje er vanskeligst å ha fokus på i min jobb som diakon. Men da Silje Halle-Knutzen og jeg reiste med Kirkens Nødhjelp til Etiopia i november 2018, fikk vi se urettferdighet på nært hold. Vi fikk se mennesker leve under helt andre forhold enn vi gjør her i Norge. Vi fikk være med når kvinnene brygget kaffe, og ikke minst erfare hvor lang tid det tok.

Kvalitet i alle ledd

I Etiopia er det å lage kaffe en egen seremoni. Kvalitet i alle ledd! Først brenning av ferske kaffebønner, så kverning for hånd før kaffen blir brygget over åpen ild i den tradisjonelle kaffekannen av keramikk. Vi drakk virkelig kaffe med andakt. I et område som lå i innlandet, Ankober i Etiopia, fikk vi møte kvinner og menn som var med i et jordbruksprosjekt som både den ortodokse kirke og Kirkens Nødhjelp står bak. Vi fikk se hvordan de bygget vannrenner for å gi jordbrukseiendommene tilgang på vann som igjen kunne føre til produksjon av blant annet kaffe. Dette gjorde inntrykk og gav i alle fall meg en større respekt for verdien av jobben som ligger bak en god kopp kaffe.

cafe-lorentz.jpg
På Café Lorentz selger vi i hovedsak kortreist mat. Brødet som serveres til den hjemmelagde suppen er bakt i steinovn hos en lokal baker i Austbygde. Alle kakene blir bakt av frivillige i Tinn. FOTO: Silje Sjøtveit/Kirkens Nødhjelp

Café Lorentz åpnet 23.august med daværende ordfører Bjørn Sverre Birkeland tilstede. Da var det fullt hus og mange på konsert. Også i september og oktober var det mange innom både kafeen og konserten. Vi opplever at vi når bredere ut ved at vi som står bak er fra ulike kirkelige sammenhenger. Vi har fått tilbakemeldinger fra kunder som er opptatt av og ønsker at kaffen skal være både økologisk og rettferdig. Andre igjen trekker frem atmosfæren, den gode maten og konserttilbudet som grunnen til at de kommer igjen. Vi ser på dette som gjensidig glede. Vi skaper noe lokalt her i Tinn, en møteplass, et sted å bli kjent, et kontaktpunkt mellom kirke og samfunn. Og så betyr det noe for oss frivillige å jobbe på tvers av kirkesamfunn sammen om noe som er større enn våre teologiske skillelinjer. Og så gir det stor mening at alt overskuddet fra cafeen går til diakoni og misjon.