Kirkens Nødhjelps blogg

Kjemper mot tabuer

Jeg er spent når jeg står foran kvinner i Sudan og skal snakke om omskjæring, kjønnsbasert vold og seksuelle rettigheter. Men for første gang på mange år er det mulig å snakke om disse tabuene. Og spørsmålene er mange.

Kirkens Nødhjelps Haldis Kårstad har vært i Sudan og holdt kurs for KNs partnere og ansatte om rettigheter knyttet til sex, reproduksjon og kjønnsbasert vold.

Etter revolusjonen i juni i fjor der 30 år med diktatur kom til en ende, håper mange kvinner og unge jenter i Sudan på en hverdag der de kan velge hvem de skal gifte seg med, og hvor kjønnsbasert vold ikke er en del av hverdagen. Men i et land der 87 % av kvinner omskjæres og jenter helt ned i 10-årsalderen blir giftet bort, er dette en fjern drøm.

Tanker om at omskjæring gjør deg ren og beskytter jomfrudommen, er utbredt. Endring av disse skadelige skikkene blir til et langt lerret å bleke.

Stort informasjonsbehov

Jeg er i Sudan for å holde kurs om rettigheter knyttet til sex, reproduksjon og kjønnsbasert vold for våre partnere og ansatte i Khartuom. For første gang på mange år er det mulig å snakke om kjønnsbasert vold, og vi skal fokusere på dette med et nytt prosjekt de neste fem årene.

Dette er en videreføring av et program vi har knyttet til reduksjon og mødredødelighet i landet. Jeg er spent, for jeg vet at dette ikke er ting som man snakker om med letthet om i et land som Sudan. Kirkens Nødhjelp har arbeidet i landet siden 1974 – og har på tross av borgerkrig og militæregime klart å bygge både helseklinkker og brønner.

Det viser seg raskt at jeg ikke trenger å engste meg. Informasjonsbehovet er stort både blant menn og kvinner. Jeg føler meg litt som en folkeopplyser der jeg står og snakker om menstruell hygiene, viser frem tamponger og snakker om helseplager ved omskjæring av kvinner.

Hva er seksuell helse, og hvorfor er det så viktig med familieplanlegging? Hvorfor er det så viktig at unge får lærdom om hva som skjer under puberteten, og hvorfor bør ikke kvinner få barn før de er over 18 år? Diskusjonene går livlig blant kursdeltakerne og spørsmålene er mange. Jeg opplever at dette er et godt forum. Det er trygt å stille spørsmålene, og det er rom for diskusjoner.

Intens debatt

Noen temaer er vanskeligere enn andre. Temperaturen er høy når det blir snakk om voldtekt. Bør ikke jentene skylde på seg selv? De måtte vel forvente at de kunne bli voldtatt når de oppførte seg slik som de gjorde? Debatten blir intens, og vi må snakke lenge om hvorfor voldtekt ikke er offeret sin skyld, og hvorfor vi kaller de som har vært utsatt for overgrep for «overlevere». Etterpå får vi takk for at vi tok opp de vanskelige temaene. Dette var ting de aldri hadde lært om før.

Det er ikke enkelt å skulle endre holdninger over natten, og dette vil ta tid i et land der seksuelle rettigheter og kjønnsbasert vold ikke kunne snakkes om før. Her er det mange jenter som har fått sitt første barn før de er 18 år. Kjønnsbasert vold manifisterer seg gjennom kjønnslemlestelse , barneekteskap, vold i nære relasjoner og menneskehandel.

Fertilitetsraten er høy, spesielt på landsbygda, og bruk av familieplanlegging er lav. Mennene jeg snakket med, sier at de stoler mest på naturlige metoder, og de ønsker ikke å bruke moderne prevensjon. Det vi opplevde disse dagene i Khartoum, er resultat av stor fattigdom, stort informasjonsgap blant befolkningen på grunn av manglende lover og regler, analfabetisme, mistolkninger av religiøse tekster – og ikke minst konflikt.

Dette gjør det naturligvis svært utfordrende å starte opp et program som utfordrer rotfestede sosiale normer.

Åpner dører

Når kurset er ferdig, er jeg sliten. Men jeg føler at jeg har vært vitne til noe banebrytende. At jeg har fått være med å åpne en dør der det er greit å snakke om noe som for mange er veldig intimt og privat – og ikke minst snakke om rettigheter for kvinner og jenter. Noen ganger må man starte i det små.

Kanskje får vi ikke laget en ny lov i år, men vi kan starte med informasjon som kan bidra til å endre holdninger, slik at vi til slutt har en lov som forbyr ekteskap før 18, eller en lov som forbyr vold i nære relasjoner. Mange som deltok på kurset ble utfordret disse dagene i Khartoum, og de fleste satte pris på denne åpenheten.

La oss håpe at Kirkens Nødhjelp kan være et lite bidrag til en ny vår for kvinner og jenter i Sudan.