Kirkens Nødhjelps blogg

Norge tar klimalederskap

I dag har regjeringen meldt til FN at de skal kutte minst 50% og opp mot 55% av norske klimagassutslipp innen 2030.   

Regjeringen skrur opp klimamålene og skal kutte minst 50 prosent innen 2030. Her melder Miljøagentene - barnas miljøvernorganiasjon inn de nye og skjerpede klimamålene til FN sammen med finansminister Jan Tore Sanner (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf). Foto: Ingrid Aas Borge/ Kirkens Nødhjelp.

I dag har regjeringen meldt til FN at de skal kutte minst 50% og opp mot 55% av norske klimagassutslipp innen 2030. Norge er dermed det tredje landet som melder inn nytt målDet viser at Norge går foran og er ambisiøse. 

Dette er svært gode nyheter for den globale klimakampen, men aller mest for verdens fattigesom vi i Kirkens Nødhjelp jobber sammen med hver dag, og som akkurat nå må håndtere tørke, flom og sult.  

Regjeringen har lyttet til vårt krav om å sette seg et klimamål som er tråd med vårt ansvar, som et rikt land med store historiske utslipp. I dag har Norge faktisk fått et klimamål i det internasjonalt toppsjikt.  På denne måten legger Norge også press på EU, sammen med de EU-landene som jobber for et ambisiøst klimamål. Nå gjelder det å nå dette målet ved forpliktende nasjonale kutt, samtidig som vi også må innfri de forpliktelsene Norge har når det gjelder kutt i utviklingsland som har langt mindre ansvar for klimakrisen enn rike land. Det innebærer økt klimafinansiering fra Norge. 

Våre kolleger i Malawi, Etiopia, Sør-Sudan, Mali og ellers i områdene vi jobber – som rammes hardest av klimaendringene, er glade for denne nyheten. I dag har Norge tatt et viktig steg for å bidra til en bedre verden.  

 Dette viser at arbeidet vårt, som vi gjør sammen med tusenvis av unge og gamle klimaaktivister verden over, nytter.  Framover skal vi arbeide for sikre at målene blir til virkelighet, og i dag feirer vi at verden blir litt bedre!   

IMG_0754.jpg

IMG_0760.JPG

Kirkens Nødhjelp var til stede på fremleggingen i Klima- og miljødepartementet (KLD).

Publisert: fredag 7. februar 2020