Kirkens Nødhjelps blogg

Arild Isaksen

Arild Isaksen er Kirkens Nødhjelps beredskapsekspert. Han kommer fra verdens hyggeligste småby, Kragerø, og ble inspirert av Elias Berge da han var ung. Aril har bakgrunn fra shipping- og transport bransjen og var i mange år ansvarlig for innkjøps - og transportvirksomheten ved hovedkontoret, før han fra 2005 ble leder for beredskapsseksjonen i syv år. I disse årene var han engasjert i mange av Kirkens Nødhjelps store nødhjelpsresponser i Haiti, DRC, Pakistan og Libanon for å nevne noen land. I løpet av disse årene utviklet Kirkens Nødhjelp seg til en organisasjon med stor kompetanse og kapasitet på vann, sanitær og hygiene.

I de siste årene har Arild arbeidet som humanitær koordinator, og vært med å lede et fellesprosjekt med store, internasjonale vann, sanitær og hygiene organisasjoner, i et prosjekt som kalles Field support team og som sender ut personell til å støtte koordinering i de store krisene rundt i verden. Arild har hele perioden i KN vært engasjert i vårt internasjonale arbeid gjennom ACT Alliance, og er med å lede utrulling av beredskapsplaner blant organisasjonens 155 medlemmer, samt med i en ny arbeidsgruppe som reformerer den humanitære mekanismen i alliansen. Gjennom arbeidet i Kirkens Nødhjelp ( og noe privat) har han reist til over 80 land. Privat er han engasjert i Den norske kirke, og har vært menighetsrådsleder i Fjellhamar menighet de siste fem årene. Nå har han blitt bestefar til tre, og venter en til i år. Å være bestefar er tidkrevende og Arild blir nok pensjonist i løpet av året, etter 36 år i Kirkens Nødhjelp.

Alle innlegg av denne forfatteren