Kirkens Nødhjelps blogg

Haldis Kårstad

Haldis vokste opp i Stavern, og forstod tidlig at hun skulle bli sosialantropolog, etter å ha funnet inspirasjon i TV-programmer som "Slik lever de der!". I 1996 var hun ferdig utdannet sosialantropolog med feltarbeid fra Sør-Afrika, der hun studerte hvordan de hvite afrikaanstalende sørafrikanerne sin identitet ble endret etter apartheids fall. Og siden den gang har hun jobbet med det sørlige Afrika.

Haldis begynte i Kirkens Nødhjelp i 1998, og de siste ti årene har hun i stor grad fungert som rådgiver om helse. I tillegg har hun fulgt opp Kirkens Nødhjelps urfolksportefølje. Gjennom jobben har hun fått tilfredstilt sin utferdstrang. Hun har blant annet jobbet ved vårt regionale kontor i Botswana, vært med på jobben med å etablere Kirkens Nødhjelps kontor i Angola, besøkt Karen-folket i Myanmar, og flydd småfly over Amazonas - for å nevne noe. I tillegg har Haldis jobbet med det store sykepleierprosjektet i Malawi og sett hvordan Kirkens Nødhjelp har klart å endre situasjonen i helsesystemet til det bedre.

Når Haldis skal slappe av hjemme, så går hun gjerne inn i drivhuset sitt, og steller litt med plantene. Hun har heller ingenting mot å synge en trall, og har gått på flere kurs i kveding.

Alle innlegg av denne forfatteren