Kirkens Nødhjelps blogg

Ingrid Næss-Holm

Ingrid vokste opp i den nordvestlige delen av Bangladesh. Hun studerte statsvitenskap i Oslo og har master i utviklingsstudier fra School of Oriental and African Studies i London. Ingrid har vært leder i Changemaker og jobbet i AFRODAD (African Forum and Network on Debt and Development) i Zimbabwe. Hun begynte i Kirkens Nødhjelp i 2010 og har jobbet som klimarådgivet, med religion og utvikling og som avdelingsleder for Politikk og Samfunn.

Alle innlegg av denne forfatteren