Kirkens Nødhjelps blogg

Ledsagerprogrammet

Gjennom ledsagerprogrammet utplasseres mennesker fra hele verden i utvalgte byer og landsbyer på Vestbredden og i Jerusalem. Der ledsager de palestinere og israelere som med fredelige midler arbeider mot den israelske okkupasjonen.

Ledsagerne er øyenvitner. Tilbake i Norge deler de sine opplevelser, og sprer informasjon om situasjonen i Palestina og Israel i sine nettverk, og ovenfor beslutningstakere.

Ledsagerprogrammet ble opprettet av Kirkenes verdensråd i 2002 da kirkene i Jerusalem ba om støtte etter den andre intifadaen. I Norge står i tillegg til Kirkens Nødhjelp også Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristne Råd og KFUK-KFUM Global bak programmet.

Les mer om ledsagerprogrammet

Alle innlegg av denne forfatteren