Kirkens Nødhjelps blogg

Silje Sjøtveit

Silje Sjøtveit jobber for tiden 50 % som diakon i Kirken i Tinn og 50% i en prosjektstilling i NMS (det norske misjonsselskap) Telemark.

Silje Sjøtveit jobber for tiden 50 % som diakon i Kirken i Tinn og 50% i en prosjektstilling i NMS (det norske misjonsselskap) Telemark. I 2017 ga hun ut en bok som heter "Familieliv - gleden ligger i kontrastene".  Hun er ellers engasjert i MØY som er et kvinnelig gründernettverk, og er fasilitator for en slik MØY gruppe. 

Hun er gift og har tre barn i alderen 9, 12 og 15 år. Sommeren 2004 flyttet hun og familien til Tinn der hun senere tok over odelsgården Sjøtveit gård fra sin farsslekt. Silje vokste opp i Ski kommune utenfor Oslo og var aktivt med i ungdomsarbeidet i Ski menighet. Hun er utdannet barnevernspedagog, lærer (PPU) og tok master i diakoni på MF i 2013. De siste årene har hun blitt veldig opptatt av å være på vandring, og går pilegrim til Nidaros en uke i året. Sommeren 2018 kom hun til Dovreskogen. Sommeren 2019 vandrer hun videre, og regner med å ankomme Trondheim i 2020. Hun er ellers interessert i å ta bilder, lese bøker, reise og spise god mat.

Alle innlegg av denne forfatteren