Anne Kirkhusmo ny kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp

Anne Kirkhusmo (50) er ansatt som ny kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp. Kirkhusmo starter 1. juni og vil lede kommunikasjonsavdelingen i Oslo og jobbe tett med Kirkens Nødhjelps utekontorer.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått Anne med på laget. Hun er en sterk og erfaren kommunikator, med lang og variert bakgrunn. Anne har et stort engasjement for vårt arbeid og vårt samfunnsoppdrag, og vi gleder oss til å ønske henne velkommen i juni, sier Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Kirkhusmo går fra stillingen som kommunikasjonssjef i Språkrådet, og har tidligere jobbet med kommunikasjon og presse i Skatteetaten, Folkehelseinstituttet og NRK. Hun er utdannet journalist fra Journalisthøyskolen i Volda.

– Å bidra til å hjelpe mennesker i nød og arbeide for en mer rettferdig verden gjennom Kirkens Nødhjelps kommunikasjonsarbeid er ikke bare en spennende og utfordrende oppgave, men også kanskje det mest betydningsfulle samfunnsoppdraget en organisasjon kan ha. Jeg ser fram til å bidra i dette viktige og meningsfulle arbeidet, sier Anne Kirkhusmo.
Anne Kirkhusmo vil lede en kommunikasjonsavdeling med 14 ansatte, og vil også jobbe i tett samarbeid med ansatte i våre humanitære operasjoner og på våre landkontor. Kirkens Nødhjelp opererer i 30 land, og har spesielt fokus på arbeid med vann og sanitær, kjønnsbasert vold, og fredsarbeid.

– I en tid med store humanitære behov, økende ulikhet og dramatiske klimaendringer, er vårt kommunikasjonsarbeid viktigere enn noensinne. Vi skal få frem både de store behovene og løsningene vi bidrar med for å møte utfordringene verden står overfor. Anne har både erfaring og strategiske evner til å fylle denne rollen, sier Lisa Sivertsen.

Kontaktpersoner:
Lisa Sivertsen, konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp: 452 35 170
Anne Kirkhusmo: 416 74 135

Foto: Moment Studio.