Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Sender studenter ut i gatene

Tett på: Pamir Ehsas

Sender studenter ut i gatene

Pamir Ehsas har vokst opp med en ansvarsfølelse overfor alle de afghanske barna som ikke var like heldige som ham selv. Nå hjelper han over tusen afghanske barn med lese- og skriveopplæring.

21 år gamle Pamir Ehsas ble født i Afghanistan, men vokste opp i trygge Lier. Dit kom det stadig afghanere innom med historier som gjorde inntrykk på en liten gutt. Historier om forfølgelse, drap og tapt barndom.

– Jeg har gjennom hele mitt liv hatt denne tanken om at jeg måtte gjøre noe aktivt for å sørge for at afghansk ungdom får de samme mulighetene som jeg har. Da jeg sommeren 2014 startet «Brighter tomorrow» med mål om å kaste lys over urettferdigheten ungdommen i Afghanistan opplever, fikk jeg mye medieoppmerksomhet og trodde at millionene kom til å renne inn. Det gjorde de ikke akkurat, sier Pamir Ehsas.

OD-dag for studenter

Da han som en av 74 unge ledere fra 74 ulike land møtte FN i 2015, trodde han det ville bli lett å overbevise verden om at man måtte gjøre noe for afghanske barn. Det ble en voldsom nedtur.

– Vi møtte et panel med høyt profilerte FN-diplomater – deriblant generalsekretæren – som var helt klar over de problemene vi pekte på, men som virket illusjonsløse og utbrente. De var handlingslammet av organisasjonsformen til FN, og jeg forsto at dersom jeg ikke gjør noe for disse barna nå, vil ingen andre gjøre det heller, sier Pamir Ehsas.

Han oppdaget at det ikke finnes noen OD-dag for studenter, og så for seg en aksjonsdag på universitetene. Midlene skulle gå til utdanningsprosjektene til Kirkens Nødhjelp.

– Vi valgte Kirkens Nødhjelp fordi her fantes det et genuint engasjement for de afghanske barna. Det er motiverende å jobbe med Kirkens Nødhjelps folk som har jobbet med Afghanistan i flere tiår og fremdeles er sterke idealister med et sterkt motiv om å skape størst mulig forandring, sier Pamir.

Vokser raskt

I 2015 samlet 450 studenter fra fire studentbyer inn 450 000 kroner, slik at 500 barn som hadde falt ut av ordinær skolegang, fikk lese- og skrivetrening. I tillegg læres de opp i samfunnsfag, hygiene og konfliktløsning. I 2016 samlet 750 studenter fra 7 studentbyer inn 690 000 kroner, slik at 766 barn kan få utdanningstilbudet til neste år. Målet for 2017 er å nå én million kroner. Studentene som deltar, går med innsamlingsbøsse to timer en lørdag, og de arrangerer debatter, konserter og markeringer i de ulike byene. I Afghanistans Faryab-provins får 17 klasser – derav 10 jenteklasser – god oppfølging fra en av Kirkens Nødhjelps partnere.

– Hvorfor trengs det ekstra lese- og skriveopplæring for disse?

– I Afghanistan er det barn som går i sjette klasse som ikke kan lese og skrive. Målet vårt er ikke å utkonkurrere den offentlige skolen, men å gi et tilbud i tillegg til det offentlige. De kommer mellom seks og åtte om morgenen eller fire og seks om kvelden. Da får vi med barn som jobber og ikke er i den offentlige skolen. Vi lønner lærere og sørger for materiell. Partnerorganisasjonen følger opp skolene og trener opp lærerne, slik at barna ikke faller ut, slik de ofte gjør i den offentlige skolen, sier Pamir.

– Vil dere utvide prosjektet?

– Drømmen er at forholdene i Afghanistan skal bli så bra at fokuset kan vris fra utdanning til at vi kan hjelpe til med å bygge opp landet økonomisk, sier jusstudenten.

Tilbake