Kirkens Nødhjelp-magasinet

01 2017

Folk lider i utkantene

Afghanistan

Folk lider i utkantene

– Det er blitt bedre i byene, men på landsbygda mangler de elektrisitet, utdanning selv på de laveste nivåene, og det er dårlig tilgang på vann og helsetjenester, sier Jalal Muzghan, som jobber i Kirkens Nødhjelp i Afghanistan.

– Mange av prosjektene som ble satt i gang, var ikke langsiktige, og hjelpetiltakene feilet. Kirkens Nødhjelp jobber mer bærekraftig, vi blir i tre år før vi gir ansvaret tilbake til lokalsamfunnet. Kirkens Nødhjelp har vært i Afghanistan i 30 år, og vi har sett store positive endringer. Kvinnens stilling når det gjelder helse, politikk og utdanning er den største suksesshistorien, sier Sayed Tamim.

– Dette er et mannsdominert land. For 15 år siden hadde vi kvinner få rettigheter. Det har særlig vært det internasjonale samfunnet som har presset på for kvinners rettigheter, og som kan gjøre det fremover, legger Muzghan til.

Mye er blitt bedre

På spørsmål om ting er blitt verre og hjelpen har vært bortkastet, understreker begge at mye er blitt bedre, som demokrati, utdanning og ytringsfrihet. Utfordringen har vært at folks forventninger var store og ikke ble tilfredsstilt, og at sikkerhetssituasjonen i dag er dårlig.

– Det er en kritisk humanitær situasjon i Afghanistan nå, der mange flykter til de store byene, og folk tvangsflyttes tilbake fra Pakistan, sier Tamim.

– Grensene lukkes og gjør det vanskelig for oss å eksportere varer. Mange blir sendt tilbake fra Europa, og arbeidsledigheten er stor, legger Muzghan til.

– Vi frykter at mindre bistand vil bety mindre velferd, at unge afghanere kan lokkes inn i terror, og at de investeringer som er gjort de siste 15 årene, vil gå tapt, sier Tamim.

– Vi ser at de unge drar fordi det ikke er noen jobbfremtid for dem i Afghanistan. Foreldrene er redde for at de skal verve seg til opposisjonen, og sender dem til Europa. De vet at reiseveien er farlig, men de tror det er verdt risikoen siden det uansett er farlig og vanskelig å bo i Afghanistan, sier Muzghan.

Fremtidshåp

– Norge er et viktig land for oss. Dere har erfaring i å bringe konfliktpartnere sammen og kan spille en fredsbyggende rolle i Afghanistan, legger han til.

– Faryab-soldatene gjorde mye for befolkningen, og de har et godt rykte på seg. Ingen har noe vondt å si om nordmenn i Afghanistan, sier Muzghan.

Tilbake