Kirkens Nødhjelp magasinet

03 2018

– Forlot Taliban

Aktuelt: Afghanistan

– Forlot Taliban

«Hassan» var Taliban-soldat i 15 år før Kirkens Nødhjelps partner SCCP overtalte ham til å legge ned våpnene og heller kjempe fredens sak.

Hassan sluttet seg til Taliban i 2001 for å kjempe for en islamsk stat styrt etter islamsk sharialovgivning.

– Jeg kjempet mot de som invaderte landet mitt med våpen i hånd, og jeg tok jobben med å rekruttere andre. I mange år jobbet jeg for Taliban og rekrutterte mange andre som ville jobbe for en islamsk stat, sier Hassan.

Hassan sier at han var sliten av å kjempe da USA og andre trakk styrker ut i 2014, og i 2016 ble han kontaktet av en venn som var med i fredsrådet SCCP. Nå er han blitt en fredens soldat, og han har fått mange religiøse ledere til å jobbe for fredsbudskapet. I tillegg jobber han med konfliktløsning i landsbyer for å få til fredelige løsninger mellom mennesker.

– Det er tilfredsstillende å jobbe for fredelige løsninger, og jeg opplever at jeg redder mange liv. Dagens situasjon i Afghanistan får meg til å gråte. Det er mord, kidnapping, eksplosjoner, kister, enker og foreldreløse barn. Muslimske brødre dreper hverandre, muslimske brødre begraver hverandre. Dette er ikke bare trist for muslimer eller afghanere, det er trist for hele menneskeheten, sier Hassan.

Tilbake