Kirkens Nødhjelp magasinet

01 2022

Meloner for millioner

Meloner for millioner

Owen Mkandawire var en fattig bonde som ikke fikk nok kjøpere til grønnsakene sine. Da fikk han ideen til et bondesamarbeid som har endret livet til flere bønder i området hans.

– Her er jeg, vinker Owen Mkandawire (45) fra åkeren.

Han er ikke en fyr som ligger på latsiden, selv om han faktisk kunne gjort det nå.
– Dere må hilse på mine ansatte, sier han stolt mens han viser vei på stien forbi nyplantede meloner.

Og han har all grunn til å være stolt. For seks år siden startet han med to tomme hender. Nå er han melonbonde, sjef for seks ansatte og en av de store inspiratorene i distriktet Mchinji.
– Jeg så tidlig at jeg ikke kunne tjene særlig godt som bonde alene. Derfor måtte jeg tenke nytt. Et bondesamarbeid eller kooperativ slo meg som en veldig god ide, forteller han.

meloner1.jpg

Owen har laget et rutenett i åkeren for å teste ut solforhold og jord.

Femdoblet inntekt

Han tok ideen videre, og Kirkens Nødhjelp har vært en støttespiller fra dag én. I dag teller kooperativet 83 bønder. Det er bygd et raffineri og et hønseri, og det er oppfølging fra agronomer og hjelp med markedstilgang. Nå har bøndene selv overtatt driften.
– I begynnelsen var det vanskelig å få folk med seg. De var ikke helt med på ideen om å prøve å selge eller foredle grønnsakene våre sammen. De ville ikke investere. De ville bare fortsette som før, minnes han.

Ideen hans var enkel. Regn og tørke kunne ødelegge avlinger. Da sto man på bar bakke. Men hvis man sammen sørget for å levere, kunne man utvide markedet og love grønnsaker til restauranter og hoteller selv om man selv hadde en dårlig sesong.

For å være med måtte hver bonde investere 5000 malawiske kwacha. Det tilsvarer cirka 55 kroner.
– De så ikke helt fordelene, men når de så hvordan vi andre tjente penger, ble de med, forteller Owen.
Flere har nå femdoblet inntektene sine blant annet ved å videreforedle mais og nøtter til oljer ved raffineriet Kirkens Nødhjelp har bygd. Raffineriet har vann, nye maskiner og en butikk.

Meloner for 150 000 kroner

Owen stoppet ikke ved grønnsaker etter at han begynte å tjene mer penger. Han ville satse på meloner. Det har blitt en så stor suksess at han har valgt å investere og utvide fortløpende. I 2019 solgte han meloner for 1,2 millioner malawiske kwacha, i fjor nesten tre millioner kwacha. Det vil si over 30 000 kroner.

Nå har han akkurat satt ut 6000 melonplanter på et helt nytt landområde han har kjøpt. Her har han laget et eget rutenett i åkeren for å teste ut solforhold og jord.
I år vil han dermed få en svimlende inntekt på 14 millioner kwacha, som tilsvarer over 150 000 kroner.
– Jeg kjøper opp mer land og har bygd hus til barna mine. I tillegg betaler jeg studiepenger for nevøen min slik at han kan studere ved universitetet. Men jeg har ikke tenkt til å slutte å jobbe, smiler han.
Seks ansatte har det blitt, og hele familien hjelper til med produksjonen. I tillegg til å utvide sin egen forretningsdrift bruker han mye tid på å lære bort det han kan til andre.
– Jeg er så stolt av alt jeg har fått til. Nå er mitt neste mål å sikre tilgang til flere markeder som supermarkeder. Det er ikke enkelt. Derfor bygger jeg meg også et nytt hus nærmere handelsområdene så jeg kan komme enda tettere på markedene jeg vil nå, sier han.

melon3.jpg

Etter at Owen bestemte seg for å satse på meloner, har han ansatt seks arbeidere. Her ser vi fire av dem i melonåkeren.

Tekst: Anette Torjusen. Foto: Håvard Bjelland.

Tilbake